Robotar med Visionsystem

2019-nov-06

SICK erbjuder en mängd innovativa lösningar för 2D- och 3D-lokalisering av detaljer i automatiserade, robotunderstödda hanteringsprocesser. Beroende på arbetsuppgiften och mätområden, siktfält och siktvolymer, upplösningar eller detaljernas rörelse, blir streaming-kameror, vision-sensorer, snapshot- eller smarta kameror robotens ögon. Installation och hantering av systemlösningarna är utformade för enkel integration och snabb driftberedskap. Förkonfigurerade med applikationsspecifikt optimerade belysningslösningar på plats möjliggör inlärning av ett stort antal detaljer via sensorn eller via ett CAD-system och levereras med alla nödvändiga programverktyg för mätning av detaljerna och för direktkommunikation med robotstyrningen.

 

De integrerade systemlösningarna för lokalisering av detaljer i lastbärare, gallerboxar och behållare samt på transportband levererar genom sin precision, upprepningsnoggrannhet och genom korta cykeltider och hög tillgänglighet. Oavsett om systemlösningen heter PLR, PLB eller PLOC2D – tack vare visionslösningar från SICK lokaliserar och identifierar roboten fördefinierade objekt och avgör själv hur den ska greppa de olika detaljerna.

3D-DELLOKALISERING I LASTBÄRARE

 

Robotstyrningssystemet PLR från SICK används för lokalisering av detaljer i lastbärare, t.ex. för robotseendestyrning vid hämtning av karossplåtar från ett transportstativ. Alla inställningsfunktioner som krävs för en minutsnabb installation, konfiguration och idrifttagning är användarvänligt utformade i denna stand alone-systemlösning som är kalibrerad från fabrik. Tack vare den integrerade webbservern kan PLR skötas med en vanlig webbläsare.

 

I PLR-systemet sitter den ögonsäkra lasersensorn direkt på robotarmen och mäter den exakta positionen för lastbäraren och dess komponenter. Utan att låta sig störas av reflektioner från komponenterna eller annan påverkan från omgivningen kompenserar systemet möjliga positionstoleranser som kan uppstå på grund av oprecis placering av lastbäraren i robotstationen, på grund av detaljernas rörelse under transporten eller på grund av produktionsbetingade måttavvikelser. Dessutom levererar det exakta 3D-koordinater för plockning av detaljer till robotstyrningens koordinatsystem.

 

EXAKT POSITIONSBESTÄMNING AV KOMPONENTER VID PLOCK I BEHÅLLARE

 

För applikationer där en robot t.ex. ska ladda maskiner med förpositionerade, oordnade eller staplade detaljer från en gallerbox eller en behållare har SICK utvecklat robotstyrningssystemet PLB. Den förkonfigurerade komplettlösningen består av en 3D-kamera med hög upplösning, ett kraftfullt program för 3D-formjämförelse och lokalisering av detaljerna samt alla mät- och kommunikationsverktyg som krävs för robotintegrationen. På så sätt är PLB redo för omedelbar användning både vad gäller hårdvara och mjukvara. Därutöver finns det ännu fler finesser. Det går t.ex. att lära in nya detaljer via CAD för att använda dessa i den robotunderstödda hanteringen av detaljer.

 

Dessutom är 3D-avkänningen av metallytor mjukvaruoptimerad – speglingar och reflektioner från plåtar eller svarvade, smidda eller gjutna detaljer påverkar varken mätfunktionens tillförlitlighet eller lokaliseringens noggrannhet. Till sist levererar PLB under mätningens korta cykeltid inte bara exakta koordinater för robotstyrningen, utan förhindrar samtidigt kollisioner med behållaren när grippern positioneras för att plocka detaljer. 

2D-ROBOTSTYRNING I STATISKA OCH DYNAMISKA APPLIKATIONER

 

Sensorsystemet PLOC2D från SICK används för automatisk 2D-objektslokalisering. Systemet omfattar en kraftfull 2D-kamera med inbyggd belysning och fast eller inställningsbar optik samt en sensormjukvara med en effektiv lokaliseringsalgoritm och en integrerad rörelsesynkronisering. Denna conveyor-tracking-funktion gör det möjligt att registrera även rörliga detaljer på ett transportband och leverera nödvändiga åtkomstkoordinater till roboten. Robotstyrningssystemet PLOC2D är utformat för kortaste inställningstider – bland annat genom det webbaserade användargränssnittet, den enkla idrifttagningen utan separat PC, särskilda program eller ingående fackkunskaper om vision samt det mycket användarvänliga easy-teach-inlärningsförfarandet för olika detaljer.

 

Som standard finns alla funktioner för integration i en mängd olika robotfabrikat och deras styrningar. På så sätt öppnar PLOC2D – som kan lokalisera över 120 detaljer per minut – för en mängd olika applikationer som lokalisering av stansade detaljer på ett transportband, plockning av detaljer i rörelse, artikellokalisering i dynamiska sekundärförpackningsprocesser eller sortering av olika detaljer per robot.