Robot Operating System (ROS) med SICK och KEBA: mångfald och förenkling

2019-aug-06

Det blir mycket enklare om vi alla talar samma språk. Men kommunikation är inte bara viktigt för människor emellan, utan även mellan människa och maskin, mellan robot och maskinstyrning, mellan applikation och moln. För robotiken är programmet med öppen källkod för robotstyrning ROS ett universalspråk för sådana utmaningar. Med detta kan man programmera applikationer och styra robotar, och själva språket delas och vidareutvecklas av experten över hela världen. Två partner som använder språket ROS och som samarbetar allt tätare är den Linz-baserade specialisten för robotstyrningar KEBA och SICK.

 

Ett enda språk för robotikens värld

ROS står för Robotic Operating System som bygger på öppen källkod och erbjuder ett växande antal funktioner och egenskaper. Det passar för robotapplikationer både i och utanför industrin och ROS-communityn erbjuder ständigt nya lösningar med sina tusentals utvecklare världen över. Alexander Barth från österrikiska KEBA sammanfattar ROS i en mening: ”Det är att ge och ta.”
Robotikens användningsområden har aldrig varit mångsidigare än idag. Förutom de kompletta produktionslinjerna med fast installerade robotar som funnits länge i t.ex. bilindustrin finns det en mängd olika mindre och flexibla system. Lätta och mobila samarbetande robotar, så kallade cobotar, är exempel på denna utveckling. Robotik med öppen källkod är den perfekta grunden för en snabb penetrering på dessa nya marknader. Både SICK med ROS-Notes och KEBA utnyttjar därför innovationskraften hos communityn. Med sitt styrsystem KeMotion FlexCore med integrerat ROS-ramverk erbjuder KEBA en plattform som realiserar effektiva lösningar för alla typer av robotapplikationer. ”Communityn är inte bara viktig för samarbetet, den gör det roligt också!”, beskriver Alexander Barth den oslagbara potentialen i communityn. 

Robotikens framtid talar med en röst

Enligt experterna är ROS den perfekta lösningen för robotik för små och medelstora företag – den förenklar integrationen av sensorer betydligt. Alexander Barth berättar: ”Vi har arbetat i årtionden över hela bandbredden av SICK-produkter för robotik, t.ex. kameror och laserscannrar. Förr var det ett jättejobb att integrera sensorer. Idag tillhandahåller en community allt som behövs för integration av sensorer.” Thomas Stähler, som är Senior Vice President hos SICK och ansvarig för fabriksautomation, håller med: ”ROS är det perfekta verktyget för nya aktörer inom robotik och för oss ett perfekt sätt att nå den yngre generationen, oavsett om de är lärlingar eller studenter.”
 

 

Nya användningsområden för robotik – ROS även stort inom lantbruket

Att nå nya generationer är en sak. Men ROS bereder även väg för helt nya applikationer. Den nya flexibiliteten med cobotar tränger nu in på områden där man tidigare inte kunde föreställa sig att använda robotik i denna omfattning. ”Processer som inte måste ske i realtid och där sensorer och kameror spelar en stor roll” menar Barth kommer präglas av ROS. Hit hör applikationer inom lantbruket vid sådd, ogräsbekämpning eller skörd liksom andra led i produktionen som inte måste utföras av människor, men som kräver manuellt efterarbete. De nya mobila cobotarna, särskilt de som monterats på förarlösa fordon, erövrar dygnet runt nya arbetsområden inom industriautomation.

Gemensamma utsikter

Optimism överallt. Och det märks inte minst när Alexander Barth betonar: ”Idag kan man själv bygga robotar, vilket man inte ansåg för 10 år sedan.” Det som för 10 år sedan fortfarande var extremt dyrt, kan man idag få fram på ett mycket billigare sätt tack vare communityn. I dessa områden går trenden från tillverkarspecifika system till öppna koncept. Och Josef Zimmermann hos SICK Technical Industry Manager Robotic, fyller i: ”Det är klokt att arbeta med standardiserade mjukvarugränssnitt - och över en omfattande bandbredd, från AGC till robotar med sex axlar”. 

 

 

 
Josef Zimmermann
Josef Zimmermann

Josef Zimmermann 

Technical Industry Manager Robotics

Sedan 2010 arbetar Josef Zimmermann som Technical Industry Manager intensivt med robotik. Han började på SICK 2000 som applikationsingenjör inom lasermätteknik och nätverksteknik. Beröringspunkter med hans nuvarande arbetsfält visade sig redan tidigt med navigation av förarlösa fordon och projekt inom industri- och servicerobotik.

 

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Det spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Upptäck mera