Kontakt
Feedback

Returbestämmelser

Innan Ni returnerar varor till oss kontaktar ni vår säljsupportavdelning för att erhålla ett returordernummer. Notera att vid returer av beställda produkter där varan är felfri kommer vi att göra en bedömning av SICKs kostnader för kontroll och provning. Baserat på denna bedömning görs sedan ett returavdrag på normalt minst 15 % av varans försäljningsvärde. Returer understigande 1000 kronor, eller där originalförpackningen saknas godkännes ej.

Före retur av gods måste ett returnummer erhållas av oss.

Gods som saknar returnummer vid ankomst behandlas ej.

Ett korrekt ordernummer måste anges för att  märka en eventuell kreditnota eller faktura med. Detta gäller även vid en garantireparation.

Vid retur baserat på reklamation, garantiärende, felleverans eller liknande, levereras ersättningsvara om ej annat överenskommits.

Upp