Kontakt
Feedback

Luminiscensgivare
LUT9

Snabb och exakt detektering även vid höga räckvidder

Din fördel

 • Enkel inställning av känslighet via teach-in för optimal anpassning till applikationen
 • Hög avståndstolerans och därmed mindre behov av frekventa mekaniska höjdjusteringar av sensorn till maskinen
 • Sensorn kan konfigureras ifrån styrningen och processdata därigenom detekteras och diagnosticeras kostnadseffektivt via IO-Link
 • Kontinuerlig processkontroll tack vare visualisering av luminiscensintensiteten
 • Hög processäkerhet: Filter ombesörjer säker avbländning av bakgrundsluminiscensen
 • Utbytbara linser för olika räckvidder och två ljusutgångar ökar flexibiliteten
 • Hög detekteringssäkerhet gör processen tillförlitlig och minskar stilleståndstiderna
 • Snabbhet eller hög upplösning? Det lämpliga arbetsläget kan väljas för varje applikation.

Översikt

Snabb och exakt detektering även vid höga räckvidder

Lösningen med hög räckvidd och fjärrövervakning via IO-Link: luminiscensgivaren LUT9.

Med sin stora räckvidd på upp till 250 mm sätter LUT9 en ny standard för luminiscensgivare. Tack vare att ett stort avstånd mellan sensor och objekt blivit möjligt kan – t.ex. inom träindustrin – markeringar på olika trätjocklekar detekteras tillförlitligt utan mekanisk justering av sensorerna. Teach-funktionen och den manuella finjusteringen möjliggör dessutom en maximal processäkerhet. LUT9-versionen med IO-Link kan integreras aktivt i aktualiseringen, och konfigureras/övervakas från styrningen och användas för registrering av processdata. Till extra hjälp: en förloppsindikator på sensorn visar luminiscensintensiteten.

I korthet
 • Enkelt teach-in-förfarande
 • Arbetsområde upp till 250 mm
 • Versioner med IO-Link
 • Visualisering av luminiscensintensiteten via dispalyen
 • 3 arbetslägen: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), Högupplösning (500 Hz)
 • Optiskt extrafilter, för avbländning av bakgrundsluminiscenser
 • Ljusledar-anslutning (med 20-mm-objektiv)
 • Kopplingsutgång och analogutgång

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Räckvidd

  20 mm 1)

  50 mm 1)

  LjustypLysdiod (LED), Ultraviolett ljus 2)
  LjusutgångLångsida
  Kopplingsfrekvens

  0,5 kHz 3)

  2,5 kHz

  6,5 kHz

  Responstid1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
  Analogutgång QA0 mA ... 13 mA
  AnslutningstypKontakt M12, 4-polig
  • 1) Från objektivets framkant.
  • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
  • 3) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1, utan tidssteg.
  • 4) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp