Kontakt
Feedback

Kontrastgivare
KT8

Kontrastsensor Laser/CAN-kommunikation

Din fördel

 • Mångsidigt användbar vid olika avstånd mellan sensor och objekt som ska detekteras
 • Exakt detektering av mycket små markeringar och objekt, t.ex. 1 x 1 mm²
 • Tillförlitlig drift även vid jitter vid objektet
 • Kostnadseffektiv integrering av sensorn i maskinkonceptet hjälp av standard-CAN-protokoll
 • Åtkomst till sensorn via styrningen sparar tid och insatser under konfigurering
 • Individuell, applikationsspecifik konfigurering och inställning
 • Automatisk felkorrigering möjliggör högsta produktionssäkerhet, t.ex. om tryckmarkeringarna skulle blekas
 • Tillförlitlig drift även då beträffande högblanka och reflekterande ytor som då ökar tillgängligheten

Översikt

Kontrastsensor Laser/CAN-kommunikation

I sensorfamiljen KT8 ingår två versioner. Den första varianten KT8L med högprecisionslaser, klarar extremt tillförlitlig detektering av mycket små kontrastmarkeringar och objekt. Lasrar används i kontrastgivare antingen för detektering på långa avstånd (upp till 800 mm) eller för detektering av mycket små objekt. KT8L åstadkommer båda! Två ljusfläcksstorlekar kan erhållas: 0,3 mm för detektering av mycket må objekt och 3 mm för större objekt och markeringar. Den andra varianten KT8 CAN utmärker sig framför allt genom sin förmåga att kommunicera. Med hjälp av denna kan användaren på enkelt sätt justera sensorn efter sina krav och integrera extrafunktioner i sin maskin. Vilket som helst antal parameteruppsättningar dvs. inlärda sensorinställningar, t.ex. för olika förpackningar kan lagras i styrningen via CAN-gränssnittet. Via CAN-gränssnittet kan också viktiga processdata hämtas upp, t.ex. nedsmutsning eller aktuell kopplingströskel. Dessutom ingår: 3-färgs-LED, anpassning till blanka ytor, automatisk felkorrigering och kort responstid.

I korthet
 • Laserversion med räckvidder från 30 mm till 800 mm
 • Mycket liten och exakt laserljusfläck (klass 2)
 • Hög kopplingsföljd på 17 kHz
 • Tillförlitlighet vid detekteringen som indikeras via manöverpanelen
 • Versionen med CAN-gränssnitt för parameterinställning, diagnos och val av funktion
 • Väl avgränsad, exakt ljusfläck

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Dimensioner (B x H x D)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
  Räckvidd

  10 mm 1)

  20 mm 1)

  150 mm 1)

  Ljustyp

  Lysdiod (LED), RGB 2)

  Laser, röd 3)

  Kopplingsfrekvens

  22,5 kHz 4)

  17 kHz 4)

  Responstid

  22 µs 5)

  30 µs 5)

  Inställning2-punkts-teach-in, statisk, Teach-in, dynamisk (min/max)
  AnslutningstypStickkontakt M12, 8-polig / stickkontakt M12, 5-polig
  • 1) Från objektivets framkant.
  • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
  • 3) Genomsnittlig livslängd: 50 000 h vid TU = +25 °C.
  • 4) Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.
  • 5) Signalgångtid vid ohmsk last.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp