Lagerlös pulsgivare

Beröringsfri mätning av rotationsrörelser

Lagerlösa pulsgivare genererar information om vinkel, position och varvtal beröringsfritt. Genom den magnetiska mätprincipen kan sensorenheten och mätanordningen vara mekaniskt separerade från varandra. Den lagerlösa konstruktionen skapar en slitagefri drift. Flexibel montering och enkel systemintegration möjliggör användning inom många olika användningsområden och branscher.

1 träffar:

Lönsam och beröringsfri vinkelmätning och positionsfastställning
  • Vinkelmätområde 0° ... 360°
  • 12 bit-upplösning (motsvarar 0,09°)
  • Upp till 32 vinkelfönster kan definieras
  • IP-klassning IP67, IP68
  • Driftstemperatur –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 och upp till 3 digitala utgångar
  • Nollpunktsinställning via IO-Link eller kabel
  • Omfattande processdata och smarta diagnosfunktioner