Kontakt
Feedback

Inkrementell pulsgivare
DFS2x

Fabriksinställd och fritt programmerbar inkrementell pulsgivare

Din fördel

 • Programmerbara DFS2x-pulsgivare förenklar maskindesignen eftersom samma pulsgivarmodell kan användas för flera tillämpningar
 • Reservdelshållningen smalnar eftersom en enda programmerbar DFS2x-pulsgivare kan användas för diverse användningsområden
 • Tack vare möjligheten till flexibel konfiguration av elektriska gränssnitt sjunker risken att vald pulsgivare är inkompatibel med ingångselektroniken
 • Den höga upplösningen ger en exakt positionering, speciellt viktigt för tillämpningar där det krävs hög mätnoggrannhet
 • Det breda driftstemperaturområdet och den höga motståndskraften mot stöt- och vibrationsbelastningar reducerar maskinstilleståndstider

Översikt

Fabriksinställd och fritt programmerbar inkrementell pulsgivare

Produktfamiljen DFS2x är högupplösande inkrementella pulsgivare med vanligt inom branschen förekommande mekaniska gränssnitt (2 tum och 2,5 tum). Enheterna finns både fabriksinställda eller fritt programmerbara. De förkonfigurerade pulsgivarna kan beställas med TTL-, HTL- eller Open-Collector-utgångar samt en heltalig upplösning från 1 till 65 536 impulser per varv. Användaren kan själv bestämma den heltaliga upplösningen i de programmerbara pulsgivarna och kan välja mellan TTL- och HTL-utgångar. Tack var den robusta teknologin i enhetens inre kan pulsgivarna i serie DFS2x användas inom ett omfattande temperaturområde. Dessutom håller de för dubbel stöt- och vibrationsbelastningar gentemot jämförbara pulsgivare. Flexibiliteten och säkerheten i DFS2x-pulsgivarna möjliggör omställning till en enhetlig pulsgivarplattform för standardisering av dina positioneringsavkänningsprocesser med ett brett användningsspektrum och samtidigt kunna reducera behovet av reservdelar.

I korthet
 • Kompakt 2-tums- och 2,5-tumsdesign
 • Heltalig upplösning från 1 till 65 536 impulser per varv
 • Kompatibel med PC-baserad programmeringsenhet PGT-08-S
 • Välj själv upplösning, signalfas, nollimpulsposition och utgångsgränssnitt i de programmerbara pulsgivarna
 • Alternativt med fläns, hålaxel eller hålaxel
 • Alternativt med M12-stickanslutning, MS-stickanslutning eller lös kabelände

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Impulser per varv0 ... 65.536
  Mekaniskt utförande

  Helvåg, Kvadratfläns

  Helvåg, servofläns

  Genomgående hålaxel

  Hålaxel

  Helvåg, klämfläns

  Axeldiameter

  1/4"

  3/8"

  6 mm

  10 mm

  1/2″

  Anslutningstyp

  Kontakt, M12, 8-polig, vinklad

  Kontakt, MS, 10-polig, vinklad

  Kontakt, MS, 7-polig, vinklad

  Kontakt, MS, 6-polig, vinklad

  Kabel, 9 ledare, vinklad

  Kontakt, M12, 8-polig, rak

  Kontakt, MS, 10-polig, rak

  Kontakt, MS, 7-polig, rak

  Kontakt, MS, 6-polig, rak

  Kabel, 9 ledare, rak

  KommunikationsgränssnittInkrementell
  Kommunikationsgränssnitt detalj

  TTL / RS-422

  HTL / Push pull

  Open Collector

  TTL / HTL

  Matningsspänning

  4,5 ... 5,5 V

  8 ... 30 V

  4,75 ... 30 V

  IP-klassning

  IP65

  IP67

  Programmerbar/parametrerbar– / ✔
  Utmatningsfrekvens

  820 kHz

  150 kHz

  Driftstemperaturområde–30 °C ... +85 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp