Kontakt
Feedback

Säkerhetslaserscanner
microScan3 Core

Den nya generationen säkerhetslaserscannrar för stationära applikationer

Din fördel

 • Tillförlitlig teknik och robust design: säkerhetslaserscanner microScan3 Core är som hemma i den råa industrivardagen. Den nya scannergenerationen visar sin enorma tålighet i smuts, damm och ströljus – tack vare safeHDDM®-scanningteknik, aluminiumhölje och genomtänkt fästkoncept.
 • Smart integrering: låga kabeldragningskostnader tack vare standardiserade gränssnitt, snabbt enhetsbyte tack vare konfigurationsminne och säker maskinintegrering via nätverk
 • Intuitiv hantering: enkel idrifttagning med programmet Safety Designer och diagnosmöjligheter via display, knappar eller nätverk
 • Smarta funktioner: simultana skyddsfält, konturdetekteringsfält och mätutdata – sensorinställningarna går att anpassa optimalt till olika krav med smarta funktioner.

Översikt

Den nya generationen säkerhetslaserscannrar för stationära applikationer

Säkerhetslaserscanner microScan3 Core är kärnan i microScan3-produktfamilj. Den används för avsäkring av stationära applikationer som t.ex. riskområden, accesspunkter och riskzoner. Den innovativa scanningstekniken safeHDDM® ökar säkerheten för microScan3 och är utmärkt vid damm och externt ljus. Därmed ökar produktiviteten och maskinernas tillgänglighet. Huset är robust. Den smarta anslutningstekniken möjliggör en säker integrering i nätverk och sparar kostnader vid kabeldragningen. Via programmet Safety Designer kan microScan3 konfigureras intuitivt och tas i drift. Driftsstatus kan lätt hämtas via en display med flera färger eller nätverket. Den som övertygar på ett enkelt sätt inspirerar flera gånger om – microScan3 från SICK.

I korthet
 • Innovativ scanningsteknik safeHDDM®
 • Skyddsfälträckvidd: upp till 9 m, avläsningsvinkel: 275°
 • Upp till 8 fritt konfigurerbara fält
 • Upp till 4 simultana skyddsfält
 • Systemstickkontakt med konfigurationsminne och M12-kontakter
 • Säker maskinintegrering via I/Os eller via nätverk med EtherNet/IP™ CIP Safety™ eller PROFINET PROFIsafe
 • Säkrare SICK-enhetskommunikation via EFI-pro

Fördelar

innovativ safeHDDM®-skanningsteknik

Den innovativa scanningstekniken safeHDDM™ sätter nya standarder för säkerhetslaserscannrar. Det möjliggör kombinationen av kompakt format och hög räckvidd och ser till att microScan3 behåller överblicken även vid utmanande omgivningsvillkor.

safeHDDM® baserar på den väl beprövade metoden HDDM® (HDDM = high definition distance measurement) från SICK. Skanningstekniken safeHDDM® sätter nya standarder för utvärdering av ljustidsmätningar. Den av SICK patenterade metoden filtrerar och utvärderar olika enskilda impulser och ger unika mätresultat för en säker laserscanner. safeHDDM® möjliggör på detta sätt mycket hög robusthet mot externt ljus och damm. Absolut viktigast: safeHDDM® är alltid säker. Laserscannern upptäcker t.o.m. ett objekt med bara 1,8 % remission, t.ex. en svart kostymbyxa på ett säkert sätt.

Så fungerar det

microScan3 – säker avståndsmätning enligt principen för ljustidsmätning Sensorn skickar ut en pulsstråle som reflekterar detekteringsobjektet vid ljustidsmätning. Tiden som strålen behöver utvärderas och beräknar avståndet till objektet. microScan3 utför en skanningscykel inom endast 30 millisekunder. Tusentals enskilda impulser utvärderas per skanningscykel. microScan3 beräknar 715 säkra mätvärden med dessa tusental impulser.
275°? 275°! - och inga säkerhetsluckor En stor fördel med en modern laserscanner är att den är lämplig för hörnmontering och därmed kan övervaka två maskinsidor samtidigt. Det räcker teoretiskt med en skanningsvinkel på 270°. SICK tar ännu ett steg, microScan3 är den första säkerhetslaserscannern som klarar 275°. Utan dessa 5° extra kan det lätt uppstå en säkerhetslucka på knappt en halvmeter om monteringen inte är exakt. Det problemet uppstår inte med microScan3.

Utmärkt säker

Se hur robust microScan3 är i tillämpningen.
microScan3 låter sig inte påverkas av övriga laserscanners och andra infraröda källor.
microScan3 är robust mot smuts, damm och externt ljus.

microScan3 med skanningstekniken safeHDDM® är flera gånger säkrare än vanliga mätmetoder – och det ökar din produktivitet.

Robust design

20 års erfarenhet med säkra laserscanners i tuff industrivardag har lämnat sina spår i utvecklingen av microScan3. Den är mycket belastbar och utmärker sig genom sin långa livslängd.

Utmärkt livslängd och produktivitet

Det kompakta pressgjutna huset i lättmetall för microScan3 övertygar även i tuff industrivardag.
Den vibrationsfria monteringstekniken för microScan3 ger enkel fixering.
Elektromagnetisk kompatibilitet inklusive: elektronikkomponenter i microScan3

microScan3 är utvecklad i detalj för anspråksfulla och tuffa industritillämpningar. Säkerhet kombineras idealiskt med hög produktivitet.

Smart anslutningsteknik

Säker integrering av microScan3 via nätverk eller I/Os – snabbt och enkelt: säker kommunikation, bekväm konfiguration och diagnos, decentralt med bärbar dator eller centralt i nätverk. Kablaget för microScan3 med standardiserade stickanslutningar och bekvämt enhetsbyte sparar tid och kostnader.

Låga kablagekostnader och snabbt enhetsbyte tack vare Plug and play

Första säkerhetslaserscannern med CIP Safety™ via EtherNet/IP™.
Mini-USB-gränssnittet möjliggör enkel konfiguration och diagnos av microScan3 via en bärbar dator.
Flexibel och snabb montering tack vare stickbara systemstickkontakter på baksidan eller undersidan med integrerat konfigurationsminne.

microScan3 underlättar maskinintegreringen och enhetsbyte med standardiserade gränssnitt och integrerat konfigurationsminne – och sparar dessutom tid och kostnader.

Intuitiv hantering

Intuitiv konfiguration och bekväm idrifttagning med programmet Safety Designer. Displayen med flera färger visar tydligt driftsstatus för laserscannern. Detaljerad information, t.ex. checksumma eller avbrott i skyddsfältet går att hämta bekvämt i klartext via knapptryckning.

Enkel idrifttagning och intuitiv hantering

LED:er och display med flera färger i microScan3 är tydliga.

Öppna viktiga diagnosdata via knappar och display.

Konfigurations- och diagnosprogrammet Safety Designer är enkelt att hantera.
Snabb analys av gångna ingrepp tack vare resultathistorik. Information om ingreppens tidspunkt och plats sparas.

microScan3 hanteras intuitivt. Enhetsdiagnoser kan utföras under pågående drift med display och knappar när konfigurationen är utförd med programmet Safety Designer.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Räckvidd skyddsfält4 m / 5,5 m / 9 m
  Varningsfält, räckvidd40 m / 64 m
  Scanningsvinkel275°
  Antal fält8 / 4
  Antal övervakningsfall2 / 1 / 8
  Responstid

  ≥ 70 ms

  ≥ 90 ms

  ≥ 95 ms

  ≥ 115 ms

  OSSD-par1 / 0
  Integrering i styrningen

  Lokala in- och utgångar (I/O)

  CIP Safety™ via EtherNet/IP™

  PROFINET PROFIsafe

  EFI-pro

  PrestandanivåPL d (EN ISO 13849)
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp