Kontakt
Feedback

Ta socialt ansvar

Stark tillväxt och ekonomiskt oberoende som grundval för fortsatt engagemang

SICK har integrerats som en del av det lokala samhället på alla orter där SICK finns representerat. Stark tillväxt och ekonomiskt oberoende möjliggör ett fortsatt engagemang inom många områden kring företaget.

Genom ett nära samarbete med universitet, högskolor och institut hjälper SICK till att främja forskningen och vidareutveckla den senaste tekniken. SICK skapar även jobb utanför företaget. Underleverantörerna är med från början vid utvecklings-, inköps- och serviceprocesserna. Leverantörernas stora lojalitet gör SICK till en pålitlig partner till företag över hela världen.

Få veta mer

Vi är medvetna om vårt ansvar inför framtida generationer. Ett av våra viktigaste mål är därför att även bli ledande inom klimat- och miljöskydd.

Få veta mer

Vi tar ansvaret som pålitlig arbetsgivare på största allvar. Idag väljer fackpersonal och chefer medvetet ett visst företag. Därför har personalarbetet hög prioritet hos SICK. På så sätt säkrar vi kompetensen inom SICK för framtiden.

Få veta mer

SICK is working towards only using conflict-free 3TG minerals in its own products and, within this context, explicitly endorses the establishment of the Conflict-Free Smelter Program of the Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI).

Få veta mer
Upp