Kontakt
Feedback

Styrelse och bolagsstyrelse för SICK AG

 • Dr. Robert Bauer
   
  Dr. Robert Bauer (ordförande i styrelsen)

  Dr. Bauer är sedan 1 oktober 2006 ordförande i styrelsen för SICK AG. Dessutom är han teknikansvarig. Dr. Robert Bauer tillträdde företaget 1994 som avdelningschef för forskning och utveckling automatiseringsteknik och tog 1998 över hela ansvaret för forskning och utveckling i företagsledningen. Den 1 januari 2000 utsågs han till styrelsen.

  Han är född 1960 i München och studerade elektroteknik med inriktning elektrofysik/optik från 1979 till 1985 vid Tekniska universitetet i München. 1990 doktorerade Robert Bauer inom området integrerad optik på halvledarbas.
   

  Reinhard Bösl
   
  Reinhard Bösl

  Reinhard Bösl är sedan 1 juli 2007 styrelseledamot för SICK AG. Med departementet ”Systems & Industries” är han ansvarig för avdelningarna fabrik-, logistik- och processautomation.

  Reinhard Bösl är född 1958 i östbayerska Parkstein och hade olika befattningar vid Witron Logistik + Informatik GmbH, Parkstein efter att ha studerat datavetenskap i München, och blev 1998 VD för företaget. Sedan 2004 har han arbetat i ledande befattningar på Krones AG, Neutraubling, bland annat som VD för dotterbolaget Syskron GmbH.
   

  Dr. Mats Gökstorp
  Dr. Mats Gökstorp

  Dr. Mats Gökstorp utsågs till styrelsen för avdelningen ”Sales & Service” fr.o.m. 1 maj 2013. Han kom till företaget 2003 i samband med förvärvet av SICK IVP i Sverige och flyttade 2007 till Tyskland där han blev avdelningschef och ledamot i företagsledningen. Under de senaste åren var han ansvarig för globala säljprocesser inom koncernen.

  Mats Gökstorp är född 1965 i Stockholm, Sverige. Efter att ha studerat data- och ingenjörsvetenskap i Sverige och USA erhöll han 1995 sin doktorsgrad. 1993 började han på ett litet nystartat företag, där han arbetade inom olika befattningar (från utveckling till försäljning) och som VD från 2001 till 2007.
   

  Dr. Martin Krämer
  Dr. Martin Krämer

  Sedan 1 juli 2012 är Dr. Martin Krämer styrelseledamot och ansvarig för departementen personal, rättigheter och överensstämmelse. Dr. Martin Krämer började arbeta för SICK år 1999 som chef för den juridiska avdelningen.

  Martin Krämer är född 1960 i Rottweil. Efter sina juridikstudier i Tübingen och Freiburg specialiserade han sig på företags- och arbetsrätt, och doktorerade 1999. Först arbetade han som advokat, men 1995 började han som chef för juridikavdelningen för Lidl & Schwarz-koncernen. Mellan 2004 och 2009 tog Herr Dr. Martin Krämer masterexamen i ”International Commercial Law” vid universitetet i Davis, USA.
   

  Markus Vatter
   
  Markus Vatter

  Sedan 1 juli 2006 är Markus Vatter styrelseledamot för SICK AG, där han ansvarar för departementen ”Controlling, Finance & IT”.

  Markus Vatter är född 1966 i Wiesbaden. Efter att ha avslutat sina studier vid Tekniska universitetet i Darmstadt började ekonomiingenjören sin karriär vid Robert Bosch GmbH, Stuttgart. Därefter arbetade han vid Müller Weingarten GmbH, innan han 2001 började hos KaVo Dental GmbH, Biberach. Där var han senast verksamhetschef.
   

  SICK - Our Management Dr. Zywietz Image
  Dr. Tosja Zywietz

  Sedan den 1 januari 2020 sitter Dr. Tosja Zywietz i styrelsen för SICK AG och är ansvarig för avdelningen ”Operations” med områdena produktion, inköp och kvalitetssäkring. Innan han blev invald i SICK-styrelsen var Tosja Zywietz verksam vid Boston Consulting Group och grundade ett startuppföretag inom medicinteknik. Efter försäljningen av företaget gick han 2009 över till företagsledningen för Rosenberger-gruppen där han i början av 2016 utsågs till ordförande för företagsledningen.

  Tosja Zywietz är född i Hannover 1971 och har efter studier vid Georg-August-Universitet i Göttingen och i USA disputerat inom teoretisk fysik vid Fritz-Haber-institutet vid Max-Planck-sällskapet.

 • Gisela Sick, Waldkirch, Tyskland (hedersordförande)

  Privatperson

   

  Aktieägarrepresentant: 

  Klaus M. Bukenberger, Schenkenzell (ordförande)

  Corporate Governance Consulting, Stuttgart, Tyskland

  Franz Bausch, Hinterzarten

  Vd för Sick Glaser GmbH, Freiburg, Tyskland

  Prof. Mark K. Binz, Stuttgart, Tyskland

  Advokat

  Sebastian Glaser, München, Tyskland

  Vd för Sick Holding GmbH, Freiburg, Tyskland

  Renate Sick-Glaser, Freiburg, Tyskland 

  Vd för Sick Glaser GmbH, Freiburg, Tyskland

  Eberhard Veit, Göppingen, Tyskland

  Vd för 4.0-Veit GbR, Göppingen, Tyskland

   

  Arbetstagarrepresentant: 

  Karl-Heinz Barth, Donaueschingen, Tyskland

  Ordförande i företagsnämnden för SICK STEGMANN GmbH, Donaueschingen, Tyskland

  Vice ordförande koncernnämnden

  Bernd Cordes, Emmendingen, Tyskland

  Chef för Global Business Center 07 der SICK AG, Waldkirch, Tyskland

  Matthias Müller, Braunschweig, Tyskland

  Ekonomichef i DGB förbundsstyrelsen, Berlin, Tyskland

  Hermann Spieß, Breisach, Tyskland

  Fackförbundssekreterare för IG Metall

  Susanne Tröndle, Waldkirch, Tyskland (vice ordförande) 

  Ordförande i företagsnämnden och koncernnämnden i SICK AG, Waldkirch, Tyskland

  Ordförande koncernnämnden

  Thomas Weckopp, Korschenbroich, Tyskland

  Ordförande i företagsnämnden för SICK försäljnings-GmbH, Düsseldorf, Tyskland

   
Upp