Certifikat

SICK AG och vissa dotterbolag, vars kvalitets- och miljöhantering samt arbetsskydd har certifierats enligt internationella standarder.

Kvalitetshantering

Miljöhantering

Arbetsskydd