Kontakt
Feedback

Om robotguidning med visionteknik

Att guida robotplock med hjälp av visionteknik har slagit igenom stort. Det är förmågan att känna igen föremål i kombination med positionsbestämning som gör att visiontekniken fungerar så bra. Beroende på förutsättningarna kan applikationen numera lösas med såväl visionsensorer som smartkameror som arbetar i två eller tre dimensioner.

En ny marknad för automatisering har uppstått där man fram tidigare har fått förlita sig på mänskligt arbete. Förmågan att känna igen föremål med hjälp av vår visuella känsla har länge gjort människan till det enda valet för uppgifter i sortering och kontroll. Genom de senaste framstegen i bildanalys och hårdvara har det nu blivit möjligt att imitera många aspekter av den mänskliga synen och beslutsprocesserna inte bara med avancerade visionkameror utan även med enklare visionsensorer.

 

Givare vs vision

Ett alternativ till visiontekniken är positioneringsfotoceller som, monterade över rörliga transportörer, indikerar när ett föremål passerar roboten. Emellertid är denna enkla typ av styrsystem inte alltid att föredra, till exempel måste systemet ställas om inför varje ny uppgift. Ett visionsystem kan däremot läras in att detektera ett flertal olika objekt och även inspektera dem för defekter. Det är även möjligt att fastslå positionen och vridningen på varje detekterat objekt.

 

Funktion hos olika visionsystem

Visionsensorer, som arbetar med två dimensioner, kan ge x- och y-koordinater på kända objekt eller objekt med varierande former och fungerar därför utmärkt för robotplockguidning. När roboten ska plocka ett nytt objekt skickar styrsystemet en signal till visionsensorn att den ska byta objekt och därmed bildbank. Smartkameror och visionsensorer, som arbetar med tre dimensioner, kan även ge höjddata på objektet. Det används för att plocka från pallar där höjden varierar. 

Upp