Vad kan en pulsgivare?

Pulsgivare är speciellt lämpliga för exakt positionsbestämning inom industriautomation. Pulsgivare från SICK mäter varvtal, hastighet och acceleration på säkert sätt. Högupplösande optiska och mycket robusta magnetiska pulsgivare kompletterar varandra perfekt och tillåter exakta mätningar även i komplexa applikationer. Mätuppgifterna skiljer sig i princip i roterande och linjära uppgifter. En roterande pulsgivare mäter rotationsrörelser och linjära pulsgivare kontrollerar t.ex. position eller balans i linjära rörelser. Roterande pulsgivare finns som inkrementella pulsgivare och absolutgivare. Dragvajergivare och linjära absolutgivare finns tillgängliga inom den linjära mättekniken. Dessutom omfattar produktportföljen lutningssensorer som registrerar vinklar i en eller två axlar beröringsfritt.

Inkrementella pulsgivare

Inkrementella pulsgivare genererar information om läge, vinklar och rotationstal. Denna information definieras med antal impulser per varv som pulsgivaren skickar till styrningen för varje varv. Den aktuella positionen bestämmer sedan styrningen genom räkning av dessa impulser. Tack vare de många varianterna kan inkrementella pulsgivare anpassas optimalt till applikationer i fabriks-, logistik- och processautomation. Inkrementella pulsgivare ger t.ex. information om körriktning och hastighet i förarlösa fordon. Pulsgivaren monteras antingen direkt på motorn, på en axel eller ett medlöpande hjul.

Absolutgivare

Absolutgivare registrerar rotationsrörelsen i en axel i typspecifika vinkelsteg. Varje vinkelsteg tilldelas ett unikt kodmönster. Upplösningen bestäms av antalet tillgängliga kodmönster per varv. Varje kodmönster bildar en unik referens och anger därmed en absolut position. Ytterligare information som hastighet eller diagnosdata kan också överföras, beroende på gränssnitt. Absolutgivare används bl.a. i fabriks- och logistikautomation för absolut registrering av en horisontellt eller vertikalt utförd rotation. Absolutgivare bestämmer t.ex. exakt position för gripper i paletteringsanläggningar.

Säkerhetsklassade pulsgivare

Säkerhetsfunktionen enligt direktivet IEC61800-5-2 kan realiseras med en säker utvärderingsenhet och inkrementella pulsgivare i kombination. Säkerhetsklassade pulsgivare används för applikationer inom fabriks- och logistikautomation. Mekaniska åtgärder som t.ex. dörrar spärrar ofta användaren från riskområden i stationära maskiner. Den säkra varvtalsövervakningen reducerar skaderiskerna i maskinen genom att sakta ner den och operatören har manuellt tillträde till riskområden för arbeten i underhållsdrift. Säkerhetsklassade pulsgivare från SICK kan monteras som kläm- eller servofläns, hålaxel eller genomgående hålaxel.

Dragvajergivare

Dragvajergivare är en kombination av vajermekanik och pulsgivare. De registrerar proportionell trumrotation på längden och skickar vidare motsvarande data. Detta möjliggör positionering på linjära mätsträckor. Dragvajergivare från SICK har ett stort urval av gränssnitt och erbjuder enkel systemintegration med applikationer i krävande industriella miljöer. Inom logistiskprocesser, t.ex. inom fordonsindustrin, transporteras varor ofta i flera nivåer. Här används hissanordningar med plattformar som måste vara exakt positionerade i nivån. Denna positionering övertar huvudsakligen dragvajergivare.

Linjära absolutgivare

Linjära absolutgivare består av en sensor som används som läshuvud och en referensskala. De realiserar en slitagefri positionsbestämning med den beröringsfria funktionsprincipen. Kompakta system med höga upplösningar eller robusta lösningar med mycket stora mätsträckor (upp till 1 700 m) täcker ett brett spektrum av användningsområden. Kranar förekommer inom nästan alla logistikområden. Här övertar linjära absolutgivare positioneringen för en löpvagn på kranen och även själva kranens positionering på sträckan.

Mäthjulspulsgivare

Mäthjulsystem registrerar linjära rörelser med ett hjul och omvandlar detta till hastighets- eller positionsvärden. I tryckpressar t.ex. registrerar mäthjulspulsgivare tryckmediets hastighet och överför ett avgörande kriterium för tryckets korrekta position och tryckbildens kvalitet med denna information. Hastighetsregistreringens noggrannhet bestämmer tryckkvaliteten.

Lutningssensorer

Lutningssensorer används för avvägning och positionsövervakning av objekt. Dessa mäter lutningsvinkeln för ett objekt beröringsfritt med hänsyn till jordens gravitation, framför allt i terräng. Lutningsvinkeln kan anpassas efter olika terrängprofiler och därmed göra processen effektivare. En snabb anpassning av maskinen gentemot marken är t.ex. avgörande i skördemaskiner. Lutningssensorer är speciellt robust konstruerade eftersom de måste hålla för tuffa omgivningsvillkor.

 

Tillbaka till översiktssidan för pulsgivare och lutningssensorer

Har du några frågor?

Kontakta experter