Kontakt
Feedback

Motor-Feedback-System rotativ inkrementell

Den robusta lösningen för asynkronmotorer

Mätsystem som registrerar position, rotationsriktning och hastighet hos elmotorer kallas för inkrementella motor-feedback-system. Upplösningen bestäms av antalet pulser per varv. Bestämning av positionen möjliggörs med hjälp av en referenskörning. Därefter avbildas positionen genom räkning av impulserna.

Användningsområden för inkrementella motor-feedback-system återfinns främst inom varvtalsreglering.

De är optimalt mekaniskt och elektriskt anpassade till asynkronmotorer. Alla vanligen förekommande elektriska gränssnitt kan användas.

1 träffar:

VFS60 - robust, mångsidig och perfekt för asynkronmotorer
  • Gränssnitt TTL, HTL eller sinus 0,5 VSS

  • Upplösning upp till 65 536 pulser per varv

  • Individuell programmering av gränssnitt, antal pulser och nollpuls

  • Direkt programmering via RS485

  • Excellent koncentricitet tack vare stort kullageravstånd

  • Utomordentlig robusthet

  • IP-skyddsklass: IP65

  • Mekanisk flexibilitet tack vare blinda och genomgående hålaxlar med diametrar från 8 mm till 15 mm, som kan erhållas med olika statorkopplingar

  • Temperaturintervall från –30 °C till +100 °C

  • Isolerad axelanslutning kan erhållas med användning av plasthylsa
Upp