Kontakt
Feedback

Motor-feedback-system linjär HIPERFACE®

Absolut, beröringsfritt längdmätningssystem för linjära direktdrivningar

Linjära motor-feedback-system med HIPERFACE® är en blandning av inkrementella givare och absolutvärdegivare och kombinerar fördelarna med dessa båda typer av givare. Genom användning av höglinjära sinus- och cosinussignaler uppnås den höga upplösning som krävs för varvtalsregleringen, genom interpolation i drivregulatorn. Sinus- och cosinussignalerna produceras i ett läshuvud med integrerad utvärderingselektronik, som styrs beröringsfritt över en mätsträcka.

Dessa system används överallt där mätsystem måste uppfylla kraven på hög förflyttningshastighet och enkel montering, t.ex. på pallastare, pappersmaskiner eller linjärmotorer.

Med egenskaper som elektronisk märkskylt, temperaturmätning m.m., har HIPERFACE®-gränssnittet etablerat sig som standardgränssnitt på marknaden. Det används av alla ledande tillverkare av drivanordningar.

1 träffar:

Mätning med högsta hastighet för linjärmotorer
  • Absolut, beröringsfritt, förslitningsfritt längdmätningssystem för linjärmotorer
  • Mätsträckor upp till 1 m
  • Lämplig för höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
  • Tillförlitlig positionsbestämning även vid nedsmutsning och kondens av magnetbandet
  • Elektronisk märkskylt och programmering av positionsvärdet
  • Absolut positionsbestämning, ingen referenskörning
  • HIPERFACE®-gränssnitt
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d
Upp