Kontakt
Feedback

Sensorer för C-spår-cylinder
MZCG

Ultrakort cylindersensor för pneumatiska gripper och miniatyrcylindrar

Din fördel

 • Det ultrakorta huset sparar på monteringsutrymmet och ökar på så sätt anläggningens effektivitet
 • Den korta och för griparapplikationerna optimerade kopplingspunkten ökar effektiviteten genom snabbare cykeltider
 • Lämplig för många olika tillämpningar: passar i alla vanliga C-spår oberoende av cylinderprofil och -fabrikat.
 • Sänkta lagerkostnader, flexiblare maskindesign och smidigare service
 • Enkel och snabb insättning av sensorn i spåret uppifrån
 • Det robusta fästet håller sensorn i önskad position – även vid stötar och vibration – och ökar tillförlitligheten

Översikt

Ultrakort cylindersensor för pneumatiska gripper och miniatyrcylindrar

Magnetcylindergivaren MZCG identifierar kolvpositionen i pneumatiska gripper och pneumatiska miniatyrcylindrar. Tack vare dess mycket korta konstruktion är MZCG särskilt lämplig för C-spår för mycket små pneumatiska aktivatorer, som t.ex. används inom hanterings- och monteringstekniken, robotiken eller elektronikindustrin. Sensorn sätts in i C-spåret, och kan fixeras snabbt och säkert på cylindern. Med sin universella husdesign passar MZCG i många olika C-spår från olika tillverkare. Detta reducerar lagerhållningskostnaderna, och möjliggör en flexibel maskindesign och en enklare service.

I korthet
 • Ultrakort hus (12,2 mm) för applikationer i pneumatiska gripper och miniatyrcylindrar
 • Passar i alla vanliga C-spår, t.ex. från Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
 • Kort, exakt kopplingspunkt, perfekt för applikationer med en liten slaglängd
 • Kabel som är lämplig för kabelpaket
 • LED för indikering av kopplingsstatus
 • IP-klassning IP68

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Fördelar

Specialgjord för pneumatiska gripare och miniatyrcylindrar

Magnetcylindergivare MZCG från SICK är specialgjord för detektering av kolvpositioner i pneumatiska gripare och miniatyrcylindrar med C-spår som t.ex. används inom hanterings-, monterings- och robotteknik samt elektronikindustrin. Den här minstingen är stor överallt där det är platsbrist.

MZCG - ultrakort cylindergivare

Det korta huset på bara 12,2 mm och den 90°-vinklade radiella ledningsanslutningen gör MZCG optimal för små drivningar.
Universalanvändning för de vanligaste gripar- och cylindertillverkarnas olika C-spår.
Smart fästkoncept med oförlorbar skruv fixerar givaren i en handvändning.

Med sin universalhusdesign passar MZCG de vanligaste gripar- och cylindertillverkarnas olika C-spår. Det sänker lagerkostnaderna, ger flexiblare maskindesign och smidigare service.

Snabb, smidig och platssnål montering

MZCG går att sätta i smidigt uppifrån i C-spåret tack vare sin universalkonstruktion. Det nya fästkonceptet med oförlorbar skruv ger snabb och säker fixering i C-spåret. Det korta huset på bara 12,2 mm och den 90°-vinklade radiella ledningsanslutningen ger flexibel montering där det är ont om plats. Givaren ger full funktion med minimal vikt trots den kompakta konstruktionen.

Så fungerar det

Smidig Drop-in-montering och säker fixering i C-spåret tack vare det fästkonceptet.
Platssnål tack vare den radiella ledningsanslutningen och korta konstruktionen.
Jämförelse montering av MZCG (gripare till vänster) mot MZC1 (gripare till höger).

Drop-in-montering och 90°-vinklad ledningsanslutning ger tidsbesparande och tillförlitlig installation.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  UtgångsfunktionNO / N/C
  IO-Link
  Cylinderform med adapter

  SMC-skena CDQ2

  SMC-skena ECDQ2

  Husets längd12,2 mm
  Matningsspänning10 V DC ... 30 V DC
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp