Sensorer för cylindrar med T-spår

Tillförlitliga, kraftfulla, robusta

Magnetcylindergivare från SICK är det perfekta valet för alla konventionella pneumatiska aktivatorer med T-spår. De är noggrant avpassade för de olika spårtoleranserna. Tack vare det stora urvalet av magnetcylindergivare kan de användas för en mängd olika applikationer . Drop-in-montage, kort, kompakt och robust konstruktion med enorm hållkraft, kombiskruv, säker detektering av kopplingspunkter, sensorer med två inställbara kopplingspunkter samt universella montagemöjligheter med adaptrar visar klart att magnetcylindergivarna från SICK är utrustade för nästan alla användningsställen och situationer.

produkter

Sensorer för C-spår-cylinder

Tillförlitliga, kraftfulla, robusta

Magnetcylindergivare från SICK är det perfekta valet för alla konventionella pneumatiska aktivatorer med C-spår. De är exakt anpassade för olika spårtyper. Tack vare det stora urvalet av magnetcylindergivare kan de användas för en mängd olika applikationer . Drop-in-montage, kort, kompakt och robust hus med enorm kvarhållningskraft, kombiskruv, säker detektering av kopplingspunkter samt IP-klassning upp till IP 69K visar klart att magnetcylindergivare från SICK är utrustade för nästan alla användningsställen och situationer.

produkter

Magnetpositioneringsgivare

Intelligent positionsbestämning, speciellt för pneumatiska drivningar

Positioneringsgivare registrerar kolvläget i pneumatiska drivningar beröringsfritt och direkt. Via analoga utgångar eller IO-Link levererar de kontinuerligt data för flexibla maskinkoncept och löser därmed även uppgifter som kvalitetsövervakning och processtyrning. Sensorerna monteras på cylinderns utsida och kan därmed installeras snabbt – även i befintliga anläggningar.

produkter

Montagehållare

En lösning för nästan alla cylinderprofiler

För cylindrar utan spår finns ett omfattande tillbehörsprogram med montageadaptrar. På detta sätt täcker magnetcylindergivarna från SICK med endast ett fåtal produktvarianter så gott som alla vanliga cylindertyper, t.ex. rund-, dragstång- och profilstångcylinder.

produkter

VIA Visual Installation Aid

Lysdiod för enkel installation och kontroll av montageposition

Magnetcylindergivarna erbjuder flera enastående egenskaper för optimalt montage. En optisk inställningsindikering optimerar precisionen – och en ytterligare kraftfull lysdiod underlättar arbetet.

En lysdiod fungerar som optisk inställningsindikering (VIA: Visual Installation Aid) genom att markera den optimala kopplingspunkten. När sensorn placeras där lyser lysdioden konstant vid omkopplingen.

produkter

Smart Fluid Power

Sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

I många branscher används idag pneumatiska och hydrauliska drivningar vid sidan av de vanligt förekommande servomotorerna. SICK är alltid mitt ibland drivningarna med sina intelligenta sensorer. Fluid-Power-sensorer från SICK mäter intelligent, flexibelt och tillförlitligt inom pneumatik och hydraulik.

mer

Smart Sensors

Informationsleverantörer för Industri 4.0

Smart Sensors genererar och tar emot data och information som går utöver de klassiska kopplingssignalerna eller uppmätta processtorheterna. Därigenom möjliggör du avsevärda effektivitetshöjningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för ett förutseende anläggningsunderhåll.

Mer

Cylindergivare för pneumatiska grippers och miniatyrcylindrar

Överallt där det råder brist på utrymme

Cylindergivare som utvecklats särskilt för pneumatiska grippers och miniatyrcylindrar med C-spår

används t.ex. i hanterings- och monteringsteknik, i robotik eller elektronikindustrin.

Överallt där det är ont om plats visar minstingarna sin riktiga storhet.

produkter
Sensorer för cylindrar med T-spår
Sensorer för C-spår-cylinder
Magnetpositioneringsgivare
Montagehållare
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Cylindergivare för pneumatiska grippers och miniatyrcylindrar

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

21 träffar:

Träffar 1 - 8 av 21

Magnetcylindergivare med optimalt pris-prestanda-förhållande för T-spår
 • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår

 • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering

 • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)

 • LED för indikering av kopplingsstatus

 • IP-klassning: IP 67
Jämför nu
Välj
Reedkontakt-cylindersensorer för T-spår
 • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår

 • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering

 • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)

 • LED för indikering av kopplingsstatus (beroende på typ)

 • IP-klassning: IP 67

 • Matningsspänning till 230 V
Jämför nu
Välj
Magnetcylindergivare för ex-områden för T-spår
 • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår

 • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering

 • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)

 • Varianter som motsvarar ATEX-kategorierna 1D, 1G och 3D, 3G

 • Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar

 • IP-klassning: IP 67
Jämför nu
Välj
Mycket korta magnetcylindergivare med optisk inställningsindikering för grippers
 • Ultrakort hus (12,2 mm) för applikationer i pneumatiska gripare och miniatyrcylindrar
 • Passar i alla vanliga C-spår, t.ex. från Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
 • Kort, exakt kopplingspunkt, perfekt för applikationer med en liten slaglängd
 • Kabel som är lämplig för kabelpaket
 • IP-klassning IP68
 • Gula lysdioder som optisk inställningsindikering och indikering av kopplingsstatus
 • Driftindikering med hjälp av gröna LED
 • IO-Link och automatiseringsfunktioner
Jämför nu
Välj
Magnetcylindergivare med optisk inställningsindikering för T-spår
 • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och gripare med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår

 • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering

 • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)

 • Gula lysdioder som optisk inställningsindikering och indikering av kopplingsstatus

 • Driftindikering med hjälp av gröna LED

 • Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar

 • IP-klassning: IP 67, IP 68, IP 69K

 • IO-Link och automatiseringsfunktioner
Jämför nu
Välj
Magnetcylindergivare med två individuellt inställningsbara kopplingspunkter för T-spår
 • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
 • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
 • Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
 • LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
 • Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
Jämför nu
Välj
Magnetcylindergivare med två sensorhuvuden för T-spår
 • Sensorvariant för cylindrar med T-spår med två MZT8-sensorhuvudet på en kontakt

 • Sensorerna sätts in i spåret ovanifrån

 • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)

 • Temperaturhärdig upp till 80 °C

 • Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar

 • IP-klassning: IP68
Jämför nu
Välj
Positioneringsgivare för C-spår
 • Positionssensor för direktmontering i C-spår på pneumatiska cylindrar
 • Sensorvarianter med mätområden från 25 mm till 200 mm
 • Analoga utgångar (för ström eller spänning), kopplingsutgång och IO-Link
 • Montering med adaptrar för andra cylindertyper är möjlig (t.ex. rund cylinder)
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 21

Snabbt montage

Snabbt montage, exakt omkoppling: magnetcylindergivare från SICK

För att säkerställa snabb och exakt registrering av kolvpositioner i pneumatiska aktivatorer krävs kraftfulla och effektiva lösningar. Olika cylindertyper, gripper eller slider och olika spårgeometrier kräver vid första anblicken ett stort antal sensorvarianter – eller ett smart sensorkoncept för att klara av alla dessa skillnader. De innovativa magnetcylindergivarna från SICK möjliggör direktmontage i pneumatiska aktivatorer med T- eller C-spår och utökar användningsområdena för många maskiner och anläggningar med effektiva adapterlösningar.

Sätt in och fixera i en handvändning

Ett innovativt huskoncept säkerställer att magnetcylindergivarna från SICK, beroende på variant, utan problem kan sättas in uppifrån i alla vanliga C- eller T-spår och fixeras med en oförlorbar kombiskruv. Montaget av sensorn är mycket enkelt och användarvänligt. En avgörande fördel är de fasthållande flänsarna på sidan av sensorn. De klämmer fast sensorn i spåret redan innan man drar åt den rostfria skruven och förhindrar att sensorn glider ut igen – även vid montage över huvudhöjd.

Ett kvarts varv med kombiskruven avslutar det tidssparande drop-in-montaget och låser sensorn på ett säkert sätt. Den rostfria skruven håller fast sensorn i spåret och förhindrar att den glider, även vid starka vibrationer.

Montaget av sensorn är i de flesta fall mycket enklare jämfört med andra sensorer.

En lösning för nästan alla cylinderprofiler

För cylindrar utan spår finns ett omfattande tillbehörsprogram med montageadaptrar. På detta sätt täcker magnetcylindergivarna från SICK med endast ett fåtal produktvarianter så gott som alla vanliga cylindertyper, t.ex. rund-, dragstång- och profilstångcylinder.

lysdiod för enkel installation och kontroll av montageposition

En lysdiod fungerar som optisk inställningsindikering (VIA: Visual Installation Aid) genom att markera den optimala kopplingspunkten. När sensorn placeras där lyser lysdioden konstant vid omkopplingen. Om den gula lysdioden blinkar har magnetfältstyrkan ändrats. Cylinderkolvens position är då i detekteringsområdets övre eller nedre gränszon. Inom hela detekteringsområdet – även i gränsområdena – kopplar sensorn om utan problem och skickar en utgångssignal. Om lysdioden inte lyser är cylinderkolven utanför sensorns detekteringsområde. Magnetfältet är då för svagt för en säker utgångssignal och sensorn kopplar inte om.

tillförlitlig positionsbestämning

Tillförlitlig positionsbestämning även i krävande miljöer

SICK har en passande sensorvariant för nästan varje användningsområde. Knappt något hindrar exakt registrering av kolvpositioner – inte ens krävande omgivningsvillkor.

Så gott som inga problem vid höga temperaturer

Särskilda högtemperatursvarianter möjliggör användning i temperaturer upp till 100 °C. Även i tuffa miljöer som i metallbearbetande industri levererar magnetcylindergivarna kopplingssignaler på ett tillförlitligt sätt.

Högsta explosionsskydd enligt ATEX

SICK erbjuder magnetcylindergivare som uppfyller de högsta kraven för användning i explosionsfarliga områden. Som NAMUR-version motsvarar t.ex. MZT8 kraven på den högsta ATEX-kategorin 1D, 1G (damm och gas) för användning i områden där permanent eller långvarig explosiv atmosfär förekommer. För användning i områden med lägre explosionsrisk har SICK versioner i ATEX-kategorin 3D, 3G. Varianterna för dessa explosionsskyddskategorier täcker applikationer i siloluckor, elevatorer, kvarnar eller i transportörer på ett tillförlitligt sätt.

Robusthet säkerställer lång hållbarhet

Även för användning där cylindergivarna ofta kommer i kontakt med vatten eller utsätts för högtryckstvätt finns sensorvarianter upp till IP-klassning IP 69K. Dessutom är det robusta huset och elektroniken okänsliga för rengöringsmedel, kylsmörjmedel och andra produktionskemikalier.