Radarsensorer
RMS1000

Tillförlitlig objektdetektion även under tuffa väderförhållanden

Din fördel

 • Tillförlitlig detektion under de tuffaste synlighets- och miljöförhållandena som exempelvis kraftig snö, regn, tjock dimma eller damm
 • Lång livslängd och mycket hög robusthet mot stötar och vibrationer
 • Högsta möjliga flexibilitet och enkel parameterinställning
 • Snabb och enkel rengöring
 • Simultan registrering av radiellt avstånd och hastighet för objekt
 • Snabb och stabil signalöverföring
 • Rådatautmatning för ytterligare databearbetning eller dataanvändning

Översikt

Tillförlitlig objektdetektion även under tuffa väderförhållanden

Radarsensorn RMS1000 är utvecklad för att kunna detektera hinder även under tuffa omgivningsvillkor. Den detekterar objekt även i kraftigt regn eller snöfall, tjock dimma och i mycket dammiga miljöer. Inom sitt arbetsområde tillåter den flexibel inställning av övervakningsområden och kan, förutom ett radiellt avstånd till objektet, också mata ut en objekthastighet, till och med flera objekt samtidigt. Möjligheten att justera öppningsvinkeln och de olika gränssnitten erbjuder enorm flexibilitet och anpassningsförmåga till en mängd olika applikationer, vilket gör RMS1000 till en oumbärlig komponent för de mest krävande tillämpningarna.

I korthet
 • Radarteknik för bästa möjliga funktion utomhus
 • Robust aluminiumhus utan rörliga delar
 • Inställningsbar, horisontell öppningsvinkel
 • Stort arbetsområde för diverse applikationer
 • Parameterinställning via webbläsare
 • Högtrycksrengöring möjlig
 • Toppmodern FMCW-radarteknik
 • Digitala I/O:er och ytterligare datagränssnitt

Fördelar

Radarteknik för industriell användning

Radarsensorn RMS1000 är framtagen för industrianvändning och konsekvent inriktad på många olika branschers tillämpningskrav. RMS1000:s detektionsprestanda står ut, inte minst tack vare användningen av väldigt kraftfulla algoritmer anpassade för industrianvändningar: särskilt vid väldigt tuffa omgivnings- och väderförhållanden som dimma, regn, snö, damm och extrema temperaturer.
RMS1000:s detektionsprestanda påverkas inte ens av regn, dimma, damm, snö och extrema temperaturer. Samtidigt är RMS1000 oberoende av ljus och kan därför användas natt och dag.
FMCW-tekniken (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave) gör att RMS1000 samtidigt kan beräkna sensorns avstånd till objekten och hastighetens radialhastighet.

Robusthet att bygga på

Högkvalitativt och robust aluminiumhus som tål även mycket krävande industriella förhållanden.
Sibirisk kyla eller tropisk värme: RMS1000 är utformad för extrema temperaturer från –40 °C till +65 °C.
Mycket enkel och effektiv rengöring tack vare skydd mot högtrycks- och högtemperatur-sprutdimma i närområdet. Samtidigt är RMS1000 vattentät upp till ett vattendjup på 1 m.
Inga rörliga delar och därför mycket hög robusthet mot stötar och vibrationer.
Tryckutjämningsmembranen undviker negativa effekter på grund av snabba inre tryckförändringar. Orsaken till detta är snabba temperaturförändringar.
Förnicklade stickanslutningar förhindrar korrosion och säkerställer en stabil anslutning, även under mycket hårda förhållanden.
Säkra och pålitliga M12-stickanslutningar för kablaget: Industrikablarna i rak och vinklad design har testats utförligt.

Hög tillgänglighet även vid ogynnsamma omgivningsvillkor och mycket hög tillförlitlighet vid objektdetektering

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Frekvensband61 GHz ... 61,5 GHz / 60,5 GHz ... 61 GHz
  Öppningsvinkel
  Horisontell± 60°
  Vertikal± 4°
  Arbetsområde0,4 m ... 100 m
  Antal fältinställningarUpp till 4 zoner
  Ethernet
  CAN✔ , under utveckling, inte tillgänglig på enheten än
  IP-klassning

  IP67

  IP69

  Omgivningstemperatur under drift–40 °C ... +65 °C
  Mått34 mm x 97 mm x 96 mm
  Vikt300 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads