3D-LiDAR-sensorer
PeopleCounter

Anonym och tillförlitlig personräkning

Din fördel

 • Anonymiserad personräkning i offentliga utrymmen
 • Utläsning av den aktuella fördelningen i utrymmet
 • Tillförlitlig identifiering av rörelseriktningar av alla personer som befinner vid in- och utgångsområdet
 • Tillförlitlig åtskillnad mellan människor och objekt: Människor identifieras medan objekt inte gör det på grund av deras kontur
 • Enkel och snabb idrifttagning

Översikt

Anonym och tillförlitlig personräkning

Personräknaren PeopleCounter är en lösning som har utvecklats av SICK och kan skilja mellan personer och objekt i stora detekteringsområden. Baserat på hårdvaran i 3D LiDAR-sensorn MRS1000, som genererar mätdata i form av ett punktmoln, bearbetar den integrerade SensorApp data. Med PeopleCounter kan personer identifieras på ett tillförlitligt sätt baserat på deras kontur. På så vis kan just personer räknas medan objekt räknas bort. Processen sker utan att personuppgifter registreras, så att databearbetningen alltid är anonym.

I korthet
 • Noggrann utmatning av mätdata via telegram och digitala utgångar
 • Intuitivt användargränssnitt för visning av konfigurationen för applikationen
 • Stor öppningsvinkel och fyra lägen för MRS1000
 • Axel-huvud-axel konturigenkänning
 • Förprogrammerad, tillämpningsspecifik app, baserad på en 3D-LiDAR-sensor

Fördelar

SICK har lösningen för att registrera det exakta antalet personer i ett utrymme enkelt, snabbt och anonymt: PeopleCounter, en kombination av 3D-LiDAR-sensorn MRS1000 och en app. Med hjälp av artificiell intelligens möjliggör PeopleCounter 3D-LiDAR-sensorn beräkning av personer. Med de fyra scanningslägena registreras personers rörelseriktning och tack vare identifiering av huvud- och axelkonturer identifierar appen att det verkligen är personer. På så vis går det att skilja personer från objekt på ett tillförlitligt sätt.

Helhetspaketet PeopleCounter: 3D-LiDAR-sensorn MRS1000 genererar mätdata och den integrerade appen identifierar personer på ett säkert sätt med hjälp av konturen.

PeopleCounter – på så vis kan man identifiera personer och räkna dem noggrant
MRS1000 har fyra scanningslägen som scannar av personers rörelseriktning
Identifiering av huvud- och axelkonturerer gör att man enkelt kan skilja mellan personer och objekt

Anonym personräkning: Identifiering och klassificering av personer med hjälp av deras konturdata – utan att ta bilder och utan att samla in personuppgifter

Tack vare inställningsmöjligheterna i appen kan PeopleCounter användas inom många olika områden: Exempelvis kan personer som är verksamma inom offentliga inrättningar, turism, gastronomi eller handel dra nytta av denna lösning. Utöver att övervaka det nuvarande antalet personer i ett utrymme möjliggör olika appfunktioner att registrera mer information: t.ex. vilken tid då de flesta gick in eller ut eller den tid på dagen då flest personer befann sig i ett fördefinierat område.

PeopleCounter har många funktioner och levererar användbar information för vidare bearbetning av de data som samlats in.

PeopleCounter har en master-slave-funktion. På så vis går det att använda mer än 10 enheter samtidigt. Detta möjliggör övervakning av flera in-/utgångar till ett utrymme och övervakning av in-/utgångar som är mer än 10 m breda.
MRS1000 registrerar det aktuella antalet personer i det övervakade området och utvärderar alla respektive data i realtid. En extra beräkningsenhet är inte nödvändig. Det finns färdiga set för snabb idrifttagning.
PeopleCounter matar ut registrerade data via mättelegram och digitala utgångar. Sedan går det att se den aktuella fördelningen av rummet i ett trafikljussystem, såsom vid ingångsreglering i butiker, eller så går det att se fördelningen direkt på en skärm. Alla data sparas i det interna minnet i PeopleCounter i upp till 30 dagar.

Registrering av personer med en beräkningsnoggrannhet på mer än 98 % – utan risk för att personer förväxlas med objekt

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  MätprincipHDDM+
  Integrerad applikationRäkning av personer
  Öppningsvinkel
  Horisontell275°
  Vertikal7,5°, över 4 scanningsnivåer
  Vinkelupplösning0,25°
  Arbetsområde≤ 10 m, Bredd på mätområdet
  Räckvidd
  Vid 10% remission16 m
  Vid 90% remission30 m
  Antal utvärderade ekon3
  Scanningsfrekvens50 Hz, 4 x 12,5 Hz
  VärmeSjälvuppvärmande
  Ethernet
  Vikt1,2 kg
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads