LiDAR-lokalisering

LiDAR-baserade lokaliseringslösningar

LiDAR-lokaliseringslösningarna från SICK möjliggör positionsbestämning av mobila plattformar utifrån naturliga omgivningskonturer. Dessa lösningar kan anpassas flexibelt till respektive tillämpning, i synnerhet genom individuella funktionstillägg. Den breda portföljen med sensorer och utvärderingsenheter från SICK säkerställer lokaliseringslösningens skalbarhet och modularitet.

1 träffar:

Modulär LiDAR-lokalisering utifrån naturliga konturer
  • Hög repeteringsprecision: < 10 mm
  • Körhastighet upp till 3 m/s
  • Rotationshastighet upp till 45°/s
  • Utgående positionsdata med upp till 33 Hz
  • Användarvänligt användargränssnitt (webbläsare) och ROS-integration
  • Integrationsmöjligheter för fordonsodometri och reflektordetektion