LiDAR-lokalisering

LiDAR-baserade lokaliseringslösningar

LiDAR-lokaliseringslösningarna från SICK möjliggör positionsbestämning av mobila plattformar utifrån naturliga omgivningskonturer. Dessa lösningar kan anpassas flexibelt till respektive tillämpning, i synnerhet genom individuella funktionstillägg. Den breda portföljen med sensorer och utvärderingsenheter från SICK säkerställer lokaliseringslösningens skalbarhet och modularitet.

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Vy: Galleri Lista
Modulär LiDAR-lokalisering utifrån naturliga konturer
 • Hög repeteringsprecision: < 10 mm
 • Körhastighet upp till 3 m/s
 • Rotationshastighet upp till 45°/s
 • Utgående positionsdata med upp till 33 Hz
 • Användarvänligt användargränssnitt (webbläsare) och ROS-integration
 • Integrationsmöjligheter för fordonsodometri och reflektordetektion
Jämför nu
Välj
Kodbaserat lokaliseringsprogram för förarlösa fordon (AGV)
 • Mycket hög lokaliseringsnoggrannhet på upp till +/- 1 mm
 • Lokalisering kan antingen göras rent kodbaserat eller tillsammans med LiDAR-teknik
 • Inlärning av valfri kodlayout
 • Kan installeras på SICK-datorer eller kunddatorer
 • Generiskt gränssnitt för anslutning av ytterligare kodavläsningsenheter och pulsgivare

Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 2 av 2