Logistiken blir smart – ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Logistics solutions from SICK across the whole supply chain
Logistics solutions from SICK across the whole supply chain

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0. Data samlas in, bearbetas i realtid och utgör beslutsunderlag för autonoma och styrda processer. Praktiskt: den kontinuerliga spårbarheten för varor och processer i kombination med intelligenta system möjliggör individuell optimering av förlopp.

 

Materiallager som registrerar beståndet och gör beställningar i realtid. Skyttlar som anpassar sig efter uppdrag och körväg. Eller transportsystem som organiserar sin rutt själv: sådana komplexa system kräver högpresterande produkter och teknik som säkerställer tillförlitlig drift. Som en av de ledande tillverkarna tillhandahåller SICK beprövade sensor- och programlösningar som säkerställer ökad säkerhet, flexibilitet och effektivitet inom många områden – genom hela den värdeskapande kedjan.

 

 

Logistics interconnection

Flexiblare processer tack vare smarta nätverk

Nätverk är grunden för ökad flexibilitet genom hela leverantörskedjan. Med databaserade Smart Services kan logistiska förlopp styras och optimeras i realtid. Nätverket slutar inte vid den egna fabriksgrinden. Via molnet kan processer kopplas ihop i globala nätverk och synkroniseras och anpassas till varandra.

 

För avbrottsfria nätverk av logistiska processer finns ett brett spektrum av möjligheter. En programmerbar Sensor Integration Machine (SIM) eller Gateway-systemet TDC samlar ihop och överför olika datasignaler som sedan kan bearbetas på den lokala servern eller via molntjänsten. Som grundande medlem av International Data Spaces Association (IDSA) sätter SICK stort värde på datasuveränitet. Alla företag ska ha full kontroll över sina data och bestämmer själva vad som ska hända med dessa. Dessutom stödjer SICK det säkra datautbytet mellan samarbetspartners.

Säker transport och avbrottsfri spårning av godstransporter

Logistics transport
Logistics transport

I containerhamnar, på räls, i lagerlokaler och på flygplatser: spårbarhetssystem säkerställer en avbrottsfri spårning av varor. System från områdena förarassistans, rörelseövervakning och säkerhet säkerställer friktionsfri transport.

Exempel hamnlogistik: terminaler och transportprocesser är till stor del automatiserade och följer fasta regler. För att minimiera risken för kollisioner och skador på gods och hamnutrustning används en mängd olika sensorer som t.ex. detekterar containrar, mäter avstånd och säkrar transportfordon.

Säkring av fordon blir allt viktigare, även i industrimiljöer. Kamera-, RFID- och laserteknik säkerställer ett tillförlitligt kollisionsskydd av bemannade och förarlösa fordon och möjliggör en bekväm lasthantering.

Dessa tekniker används även vid spårning av vagnar i godståg och vid delautomatiserad pushback av flygplan. Resultatet: hög tillgänglighet av transportmedel och därför korta transporttider utan felsändningar samt förbättrade arbetsförhållanden för de anställda.

 

Urval av lösningar för transport

Transport av flygfraktscontainrar – i säkert nätverk av sensorer

Identifiering av körande tåg

Portalkran

Transportmedel på land

Högeffektiv lösning för intralogistiska applikationer

 

Lagerlogistik och godscentraler är två områden där automatiserade lösningar erbjuder en stor potential för ökad effektivitet och genomflöde. Grunden för detta är den extremt accelererade godsomsättningen och stigande lagerkostnader. Varor måste allt snabbare komma från A till B – bristfälliga leveranser straffar mottagaren.

Inom kurir, express-, paket-, och postbranschen beror framgången främst på två faktorer: genomflöde och noggrann sortering. Spårbarhetssystem mäter och identifierar paket tillförlitligt även vid högt tempo. Utifrån måttdata kan portokostnader registreras. Spårbarhetssystem – t.ex. på transportband – säkerställer transparens genom hela leverantörskedjan.

Programmet Paketanalys från SICK erbjuder dessutom möjligheten att övervaka systemen och hålla ett öga på deras prestanda. Detta säkerställer spårbarheten, och noggrannheten och effektiviteten i sorteringsprocesser kan ökas – på ett transportband, i en godscentral eller i hela nätverket.

I komplexa lagersystem säkerställer sensorlösningar en optimal beläggning av lagerutrymmena och en olycksfri hantering genom lagerskyttlar. Integrerade kameror och fotoceller identifierar objekt automatiskt, kontrollerar eventuella utskjutande delar och positionerar skyttlarna exakt framför hyllplanen. Säkert och effektivt.

Automatisk pallhantering och plockning genom robotlösningar sker problemfritt med sensorer från SICK – och blir en del av ett optimalt industrinätverk tack vare dataflödet.

 

Urval av lösningar för intralogistik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Automatisk försörjning av produktionen

 

Även i produktionen blir sensorstödda intralogistiklösningar allt vanligare. Autonoma processer ökar inte bara effektiviteten utan ofta även säkerheten och kvaliteten.

Förarlösa fordon eller tugger trains: försörjningen av produktionen med nya komponenter och retur av tomma behållare utförs högeffektivt och flexibelt med dessa mobila plattformar. Identifieringen vid lastning och avlastning kan tack vare den senaste RFID- och kodläsningstekniken ske snabbt och flexibelt för nästan alla typer av gods. LiDAR-sensorer, kameror och radarsensorer gör autonoma, delautonoma eller bemannade fordon säkrare i produktionen. Hinder längs rutten detekteras omedelbart och kan köras runt.

Materialhantering inom produktionen blir enklare: sensorer för lokalisering t.ex. baserade på UWB- eller LiDAR-teknik ger full transparens över alla väsentliga objekt i tillverkningen. Automatisk beställning av behållare från Kanban-hyllor eller Just-in-time-materialförsörjning genom robotar och kranar. Smarta intralogistiklösningar sparar tid, arbetsmoment och manuell materialadministration.

Medicinska förpackningar såväl som maskinkomponenter: individuella track-and-trace-lösningar med SICK-sensorer möjliggör unik identifiering av enskilda objekt och avbrottsfri spårning av deras väg genom produktionen.

 

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer

Full transparens för mottagaren

 

Varje vara har en mottagare – oavsett om det gäller en komponent för medarbetaren i produktionen eller ett paket som levereras till kunden med kurir. Med smart logistik blir förloppen transparenta. Mottagaren informeras i realtid var godset befinner sig och när det förväntas komma fram.

När en komponent kommer fram kan den enkelt registreras i mottagarens system via spårbarhetssystemet. Den avbrottsfria spårbarheten säkerställs på så sätt även över flera stationer.

Dataskydd och datasuveränitet är av central betydelse för avsändare och mottagare. Datautbytet sker endast mellan betrodda partners. På så sätt har varje företag full kontroll över vem som har tillgång till vilka data.

 

Urval av lösningar för mottagaren

Manuell grunddataregistrering av objekt med oregelbunden form

Automatisk identifiering med RFID vid inkommande och utgående varor

Streckkodsläsning på plockstationer