Kontakt
Feedback

Processautomation

Affärsområdet processautomation levererar sensorer samt måttsydda system och tjänster för analys- och processmätteknik.

Med intelligenta lösningar för avfallsförbränningsanläggningar, kraftverk, stålverk och cementfabriker, för olje- och gasindustrin samt för anläggningar inom kemi, petrokemi och raffinaderier ger SICK ett viktigt bidrag till en hållbar miljö.

Solutions for Process Automation
Solutions for Process Automation
Upp