Fabriksautomation

Bilindustrin och konsumentproduktsindustrin, maskintillverkning, elektronik- och solenergiindustri samt drivteknik är målbranscher för affärsområdet fabriksautomation.

De beröringsfria sensorerna och kamerasystemen samt pulsgivarna och avståndsmätsystemen styr tillverknings-, förpacknings- och monteringsförlopp, sköter kvalitetssäkringen och säkerställer maskinsäkerheten.

Solutions for Factory Automation
Solutions for Factory Automation