Schaltgeräte für Sicherheitslichtschranken
UE403

Mutingsignalomvandlare för M4000 Advanced

Din fördel

  • Anslutning av mutingsignaler på plats minimerar kabeldragningen avsevärt och förenklar idrifttagning och underhåll

Översikt

Mutingsignalomvandlare för M4000 Advanced

Mutingsignalomvandlgaren UE403 bildar tillsammans med den flerstråliga ljusbommen M4000 Advanced en effektiv lösning för decentraliserade, konventionella mutingapplikationer med automatisk materialtransport. Tack vara integrerade funktioner som konfigureras på enklast möjliga sätt med PC via RS-232-gränssnittet och enkel anslutning på plats av mutingsignaler och manöverdon till mutingsignalomvandlaren UE403 kan tillträdesskydd med muting realiseras med maximal tillgänglighet.

I korthet
  • Anslutning av 2 till 4 mutingsensorer, extern mutinglampa, återställnings- och overridemanöverdon, bandstoppsignal
  • Funktioner: samtidighetsövervakning, övervakning muting totaltid, övervakning av sensor bortfall, sensortest, delvis avbländning, mutingslut genom beröringsfri skyddsanordning, integrerad override

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    ApplikationerMutingsignalomvandlare
    Kompatibla sensortyperFlerstråliga ljusbommar M4000 Advanced
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads