Effektivitet inom produktions- och logistikanläggningar

Övertygande intelligent – deTem4 A/P

Att uppnå hög effektivitet inom produktionsanläggningar och samtidigt behålla flexibilitet är en utmaning. deTem4 A/P löser detta problem och möjliggör en snabb idrifttagning. Den flerstråliga ljusbommen skapar en effektiv åtkomstavspärrning och kan göra åtskillnad mellan människa och material.

Produktval

Säkert, intelligent och effektivt

Automatisering med smarta säkerhetssensorer

Tack vare effektiv kommunikation möjliggör intelligenta sensorer från SICK stabila processer, flexibilitet och transparens. Via IO-Link får du också kontinuerlig statusinformation om dina enheter, vilket optimerar diagnos och ökar systemets tillgänglighet. Detta innebär det: Effektivitetsökning, högre flexibilitet och bättre planering av anläggningsunderhåll.

Mer

Säker vid högtrycksrengöring

Säker inom branschen för livsmedel och drycker

För säker och hygieniska förpacknings- och rengöringsprocesser måste ljusbommar möta olika krav. Inom produktion och bearbetning av livsmedel uppfyller ljusbommarna de hygienstandarderna som krävs och övertygar genom sin täthet. SICK erbjuder ljusbommar av robust material som är lätt och rengöra. Fotocellerna uppfyller även kraven för IP-klassning IP69K.

Mer

Spegel- och instrumenthus

Smart tillbehör för åtkomst- och områdesavspärrning

Arbeta kostnadsbesparande och snabbt: Enhetshus från SICK kan du skruva fast i botten för stabil montering. Med färre aktiva ljusbommar och snabbinstallerade enhetshus går det att implementera skydd från flera sidor.

Mer
Effektivitet inom produktions- och logistikanläggningar
Säkert, intelligent och effektivt
Säker vid högtrycksrengöring
Spegel- och instrumenthus

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

334 träffar:

Träffar 1 - 8 av 334

Pelare för flerstråliga ljusbommar
Spegelhus med enskilda speglar
 • Utförande: Spegelhus med justerbara, enskilda speglar
 • Lämpliga för: Flerstråliga ljusbommar
 • Lämpliga för antal strålar: 2
 • Lämpliga för strålavstånd: 600 mm
 • Hushöjd: 985 mm
 • Höjd för första stråle över golvet: 300 mm
 • Styrningstyp: Horisontell
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Pelare för flerstråliga ljusbommar
Spegelhus med enskilda speglar
 • Utförande: Spegelhus med justerbara, enskilda speglar
 • Lämpliga för: Flerstråliga ljusbommar
 • Lämpliga för antal strålar: 4
 • Lämpliga för strålavstånd: 300 mm
 • Hushöjd: 1.285 mm
 • Höjd för första stråle över golvet: 300 mm
 • Styrningstyp: Horisontell
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Enstråliga ljusbommar
L25
 • Säkerhetsnivå: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
 • Smart Sensor: Diagnos, Effektiv kommunikation, Smart Task
 • Räckvidd: 20 m
 • Ljussändare: Lysdiod (LED)
 • Ljustyp: Nära infraröd (NIR), osynlig
 • Husets material: VISTAL®
 • Anslutningstyp: Kontakt M12, 4-polig
 • IO-Link: ja
Uppgifter
Jämför nu
Enstråliga ljusbommar
L25
 • Säkerhetsnivå: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
 • Smart Sensor: Diagnos, Effektiv kommunikation, Smart Task
 • Räckvidd: 20 m
 • Ljussändare: PinPoint-LED
 • Ljustyp: Rött ljust, synligt
 • Husets material: VISTAL®
 • Anslutningstyp: Kontakt M12, 4-polig
 • IO-Link: ja
Uppgifter
Jämför nu
Enstråliga ljusbommar
L26
 • Säkerhetsnivå: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
 • Smart Sensor: Diagnos, Effektiv kommunikation, Smart Task
 • Räckvidd: 50 m
 • Ljussändare: Lysdiod (LED)
 • Ljustyp: Nära infraröd (NIR), osynlig
 • Husets material: VISTAL®
 • Anslutningstyp: Kontakt M12, 4-polig
 • IO-Link: ja
Uppgifter
Jämför nu
Enstråliga ljusbommar
L26
 • Säkerhetsnivå: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
 • Smart Sensor: Diagnos, Effektiv kommunikation, Smart Task
 • Räckvidd: 50 m
 • Ljussändare: PinPoint-LED
 • Ljustyp: Rött ljust, synligt
 • Husets material: VISTAL®
 • Anslutningstyp: Kontakt M12, 4-polig
 • IO-Link: ja
Uppgifter
Jämför nu
Flerstråliga ljusbommar
deTem
 • deTem-variant: deTem4 LT Muting A/P
 • Funktionsprincip: Aktiv/passiv
 • Säkerhetsnivå: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
 • Räckvidd: 3,2 m
 • Antal strålar: 4
 • Strålavstånd: 300 mm
 • Anslutningstyp: Stickkontakt M12, 8-polig
 • Lucka med integrerad kontrollampa: ja
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Flerstråliga ljusbommar
deTem
 • deTem-variant: deTem4 LT Muting A/P
 • Funktionsprincip: Aktiv/passiv
 • Säkerhetsnivå: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
 • Räckvidd: 3,2 m
 • Antal strålar: 4
 • Strålavstånd: 300 mm
 • Anslutningstyp: Stickkontakt M12, 8-polig
 • Lucka med integrerad kontrollampa: ja
Uppgifter
Jämför nu

Träffar 1 - 8 av 334

Fördelar

Smidiga processer med ljusbommar

Ljusbommarna kommer väl till användning för tillförlitlig avspärrning av stora åtkomstområden. De möjliggör smidiga produktionsprocesser och erbjuder omfattande diagnosmöjligheter. Detta ökar deras produktivitet när det gäller åtkomstavspärrning och övervakning av in- och utmatning. Den standardiserade anslutningstekniken gör montering och idrifttagning av ljusbommarna så enkel som möjligt.
Kompakt

Den enstråliga ljusbommen är mycket kompakt. De används därför till exempel för att säkra rullportar och som kollisionsskydd. Ljusbommarna har även en räckvidd på upp till 70 m och är särskilt robusta mot yttre påverkan. Funktion BluePilot ger stöd för enkel och snabb inriktning av sensorer.

Produktrekommendation L25

Produktrekommendation L26

Produktrekommendation WSU/WEU26-3

Flexibel övervakning

De flerstråliga ljusbommarna är oerhört flexibla. Tack vare programlös konfiguration av alla funktioner och integrerade statuslysdioder finns det inget som står i vägen för en snabb idrifttagning och inriktning. Det breda utbudet av funktioner och räckvidder samt de omfattande diagnosmöjligheterna ger en hög grad av flexibilitet när det gäller att välja rätt lösning för dig.

Produktrekommendation deTem

Övertygande enkel

Snabb integration, idrifttagning och enkel orsaksanalys i händelse av fel ökar produktiviteten för din anläggning avsevärt. I ljusbommarna från SICK förenas dessa möjligheter. Vad innebär detta för dig? Färre stilleståndstider och kontinuerliga processer. På så vis sparar man tid och pengar.
Sätt igång direkt

Det standardiserade huset för de flerstråliga ljusbommarna gör idrifttagningen mycket enkel. M12-stickkontakten och ett enhetligt monteringssystem hjälper dig att minska på monteringsarbetet.

Produktrekommendation deTem

Enkel integration

Enstråliga ljusbommar och den flerstråliga ljusbommen deTem ger dig stor flexibilitet när det gäller maskinutformning. Tack vare den kompakta konstruktionen kan de enkelt integreras i olika maskiner och döljas i små utrymmen.

Produktrekommendation L25

Produktrekommendation deTem

Utmärkt utvärdering

Effektiv kommunikation via IO-Link gör det möjligt att snabbt integrera enheterna i ditt nätverk. Kärnan i felsökningsprocessen är enkel och snabb diagnos via IO-Link och närfältskommunikation i realtid. Med hjälp av den kostnadsfria appen SICK Safety Assistant kan du enkelt läsa av konfigurations- och diagnosdata från din smartphone.

Appen SICK Safety Assistant

När yttre påverkan inte har någon effekt

Damm, smuts, vatten, rengöringsmedel och explosiva miljöer – i många användningsområden måste ljusbommar stå emot svåra påfrestningar. Ljusbommarna klarar av dessa svårigheter tack vare IP-klassning IP65, IP66, IP67 och IP69K och med lämpliga innovativa material och täta hus.
Tät och utan glapp

Det går snabbt att rengöra ljusbommarna och dessutom håller de länge. IP-klassning IP69K ger effektiv skydd mot att smuts, damm och vatten tränger in i sensorhuset.

Produktrekommendation deTem

Produktrekommendation L25

Produktrekommendation L26

Kan användas i explosionsfarliga områden

Vissa miljöer, t.ex. farliga områden, kräver robusta och tillförlitliga explosionsskyddade hus i enlighet med internationella säkerhetsstandarder. För detta ändamål erbjuder SICK ljusbommar som uppfyller kraven i ATEX-kategorierna 3GD och 2GD.

Produktrekommendation deTem

Hård som stål

Med det patenterade och robusta VISTAL®-huset erbjuder ljusbommarna från SICK en hög nivå av skydd mot yttre påverkan. Detta ökar processäkerheten och tillgängligheten av anläggning. Den höga mekaniska styrkan uppnås genom en glasfiberförstärkt plast med hög hållfasthet och motståndskraft mot böjning och kemikalier.

Produktrekommendation L25

Produktrekommendation L26

Identifiera material – skydda människor

Upplev ett kontinuerligt materialflöde på transportband, tack vare tillfällig förbikoppling av en flerstrålig ljusbom med hjälp av muting. Material måste vanligtvis transporteras in i eller ut ur ett riskområde under logistiska processer. För säker materialhantering och för att skydda medarbetarna är det viktigt att kunna göra skillnad mellan människa och material.

Produktrekommendation M4000 Advanced

Produktrekommendation M4000 Advanced A/P

Muting enkelt implementerat

Muting inklusive

Den flerstråliga ljusbommen deTem4 LT Muting A/P ger stöd för enkel installation och snabb idrifttagning. Mutingsensorerna är förinstallerade och justerade redan från fabrik. I tillämpningar med automatiserade palltransportsystem möjliggör de en säker åtskillnad mellan människa och material.

Produktrekommendation deTem

Åtkomstavspärrning och muting över hela banan

Det aktiva och passiva systemet hos deTem4 A/P ger hög flexibilitet och tillgänglighet vid åtkomstavspärrning. För säker övervakning av in- och utmatning kan räckvidden på upp till 8 m och antalet strålar anpassas till olika krav – välj helt enkelt mellan olika mutingsensorer.

Produktrekommendation deTem

Smart kombination med spegel- och enhetshus

När ljusbommar når sina gräns vad gäller monteringsmöjligheter och skydd av anordningar kan man dra nytta av spegel- och enhetshus. För flersidigt skydd i bearbetningsmaskiner eller vid materialslussar med endast ett sensorpar är enhetshus i kombination med spegelhus för omledning av strålarna den perfekta lösningen. De har en kompakt och robust konstruktion med mycket hög stabilitet. Dessutom kan de användas universellt och ingen extra kabeldragning krävs.

Produktrekommendation enhetshus med ytterspår

Produktrekommendation spegelhus med enskilda speglar

Downloads