Magnetiska linjära absolutgivare
TTK50

Mätning med högsta hastighet för linjärmotorer

Din fördel

 • Med det absoluta mätsystemet behövs ingen referenskörning
 • Underhållsfrihet med den beröringsfria mätprincipen
 • Enkel integrering av systemet med HIPERFACE®-gränssnittet
 • Specifikt utvecklad för användning i linjära direktdrivenheter
 • Kan användas även i tuffa miljöer
 • Är lätta att ansluta till ett säkert processystem tack vare certifiering

Översikt

Mätning med högsta hastighet för linjärmotorer

Precision, hastighet, dynamik, styvhet och hög regulatorkvalitet – dessa egenskaper spelar en viktig roll när det gäller ultimata applikationer inom drivtekniken. Det linjära mätsystemet TTK50 motsvarar alla dessa egenskaper och är ett mycket kompakt motor-feedback-system med HIPERFACE®-gränssnitt. Den magnetiska funktionsprincipen, de stora mätsträckorna och den mycket höga upplösningen öppnar en mängd användningsmöjligheter vid absolut positionsbestämning på linjärmotorer. Inuti har TTK50 den senaste sensor- och utvärderingstekniken. Sensorkortet som är inrättat med mätplanet är utrustat med hall-sensorer på två parallella spår. Arrangemanget motsvarar indelningen av magnetbandet i en inkrementell och en absolut komponent. För att beräkna de absoluta positionsvärdena under drift, registrerar läshuvudet först den absoluta initiala positionen när den linjära motorn startar. Därefter bestäms alla övriga är-positioner för drivanordningen via den inkrementella positionen på magnetspåret eller sinus-/cosinussignalerna.

I korthet
 • Absolut, beröringsfritt, förslitningsfritt längdmätningssystem för linjärmotorer
 • Mätsträckor upp till 1 m
 • Lämplig för höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
 • Tillförlitlig positionsbestämning även vid nedsmutsning och kondens av magnetbandet
 • Elektronisk märkskylt och programmering av positionsvärdet
 • Absolut positionsbestämning, ingen referenskörning
 • HIPERFACE®-gränssnitt
 • Certifierade enligt SIL2 och PL d

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Mätsträcka0 m ... 0,94 m
  Upplösning1 µm
  AnslutningstypKabel, 8 ledare (4 x 2 x 0,15 mm²)
  Säkerhetsriktat system– / ✔
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads