3D-LiDAR-sensorer
multiScan100

Exakt detektering och lokalisering - allt i 3D

Din fördel

 • Med de 16 skanningslägena kan objekt och människor kännas igen i detalj och representeras av 3D-punktmolnet
 • Ett stort arbetsområde kan täckas tack vare 360° panoramavyn och en stor vertikal öppningsvinkel
 • Kan användas för lokaliseringsuppgifter tack vare det högupplösta 0°-skanningsläget
 • Hög mätnoggrannhet vid lågt mätvärde för en exakt finpositionering
 • Robust design säkerställer lång tillgänglighet i tuffa miljöer
 • Individuellt konfigurerbar tack vare appar och mjukvarutillägg vars mätdata sensorn utvärderar direkt

Produktval

multiScan100.ui.config.teaser.header.msg

Individuell produktkonfiguration

multiScan100.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

multiScan100.ui.config.teaser.productselection.msg

Visa alla Dölj alla

Kontrollerar den konfiguration du vill ha...

Konfigurationsresultatet går inte att skapa än. Komplettera saknade inmatningar – de är markerade med utropstecken, eller kontakta oss.

1 träffar:

View:

3D-LiDAR-sensorer
multiScan100
 • Räckvidd: 10 m ... 12 m vid 10% remission, 15 m ... 30 m vid 90% remission
 • Öppningsvinkel: Horisontell 360°, vertikal 65°
 • Scanningsfrekvens: 20 Hz
 • IP-klassning: IP65, IP67, IP69, IPX9K
 • Digitala tillägg: Datareduktion och dataförberedelse, Tillförlitlighetspaket, Multi-eko, Reflektordetektion, Interlaced-läge
 • Integrerad applikation: Mätdata
 • Variant: Standard (ej förkonfigurerad)
 • Systemstickkontakt: Systemstickkontakt SP1
Styck
Uppgifter
Jämför nu

  Översikt

  Exakt detektering och lokalisering - allt i 3D

  3D LiDAR-sensorn multiScan100 är en verklig tusenkonstnär. Tack vare sitt högupplösta 0°-skanningsläge är den lämplig för kartläggning och lokalisering. Sensorn genererar ett 3D-punktmoln som kan användas för att exakt detektera objekt och personer. Den registrerar kanter och överhängande hinder utan problem. Den skyddar mobila plattformar från fel på ett tillförlitligt sätt. Tack vare sitt stora arbetsområde är sensorn även lämplig för stationära applikationer. MultiScan100 kan konfigureras individuellt och enkelt integreras. Utöver enheten finns ett ständigt växande modulärt mjukvarukit med appar och mjukvarutillägg. En systemstickkontakt för de gemensamma gränssnitten säkerställer en snabb och flexibel implementering.

  I korthet
  • 16 förgrenade skanningslägen, vertikal öppningsvinkel på 65°
  • Horisontell öppningsvinkel på 360°
  • Högupplöst 0°-skanningsläge
  • Hög mätnoggrannhet och lågt mätljud
  • Robust design av industriell kvalitet och multi-echo-funktion
  • Mjukvarukit med appar och programtillägg
  • Flexibelt monterbar systemstickkontakt

  Fördelar

  Mångsidigt användbar

  Oavsett om det rör sig om detektering eller lokalisering: 3D-LiDAR-sensorn multiScan100 är ett utmärkt val. Med 16 scanningsnivåer har sensorn ett stort, tredimensionellt siktfält. Detta innebär att multiScan100 inte bara detekterar sin omgivning vertikalt, utan även horisontellt i 3D. Tack vare den högupplösta 0°-scanningsnivån lämpar sig sensorn lika bra för 2D-lokalisering. Även om det rör sig om 3D-omgivningsregistrering kring mobila plattformar, t.ex. för kollisionsundvikande, är multiScan100 en lämplig produkt.
  3D-prestanda inomhus som utomhus multiScan100 står även emot väder och vind tack vare multi-eko- och filterfunktionen samt IP-klassning IP69K.
  Stort öppningsvinkel

  Med den horisontella 360°-öppningsvinkeln och den vertikala öppningsvinkeln på 65° samlar sensorn in all nödvändig information för att kunna detektera objekt på ett korrekt sätt.

  Exakt 3D-punktmoln

  De 16 utbredda scanningsnivåerna i multiScan100 genererar ett 3D-punktmoln. Detta gör att den lätt kan känna av hinder.

  En 3D-LiDAR-sensor – många användningsmöjligheter: multiScan100 detekterar nästan alla objekt, både inomhus och utomhus, inomhus från golv till tak.

  En produkt – många möjligheter

  Tack vare det modulbaserade konceptet kan du konfigurera multiScan100 helt enligt dina önskemål. Med denna 3D-LiDAR-sensor från SICK kan hårdvara och program anpassas till de respektive applikationsspecifika villkoren. För att öka sensorprestandan kan man aktivera ytterligare digitala funktioner med onlinekonfiguratorn. Du kan välja rätt appar och tilläggsprogram för din applikation från en ständigt växande modulbaserat programutbud. Idrifttagningen är också enkel eftersom SICK levererar enheten med den kundspecifika parameterinställningen och passande systemstickkontakt på begäran. Ytterligare en fördel: Du betalar bara för det som du faktiskt använder.
  Modulbaserat program

  Sensorn som passar just för dig: Välj mellan olika programfunktioner, så som filterfunktioner, multi-eko-funktioner eller reflektordetektion.

  Parameterinställning i förväg ingår Spara värdefull tid vid idrifttagningen. Redan vid beställningen kan du lägga till fördefinierade parametrar eller konfigurationer med programmet SOPAS. SICK lägger till dessa på enheten innan leverans.
  Modulbaserad systemstickkontakt Flexibel: Systemstickkontakten kan antingen monteras på enhetens undersida eller på enhetens baksida. Det modulbaserade konceptet har stöd för olika gränssnitt för flera olika användningsområden.

  En passande produkt till ett bra pris.

  En multitalang vad gäller tillämpning

  Tack vare den horisontella öppningsvinkeln på 360° och den högupplösta 0°-scanningsnivån är multiScan100 lämplig för många tillämpningar: Dess prestanda är inte bara övertygande för industrifordon, mobila plattformar, jordbruks- och arbetsmaskiner. Även vad gäller trafikövervakning och i Smart Citys kommer sensorn väl till pass. Med hjälp av mätdata kan exempelvis ta sig förbi hinder utan problem.

  Förarlösa fordon, autonoma mobila robotar (AMR) mobila plattformar och servicerobotar multiScan100 detekterar objekt tillförlitligt, oavsett om objekten är på golvet eller sticker ut i siktfältet. På så vis hjälper den till att undvika kollisioner. Sensorn vet precis var ett fordon befinner sig.
  Jordbruks- och arbetsmaskiner

  multiScan100 är övertygande vad gäller utomhusbruk, inte minst tack vare att den är robust mot stötar och vibrationer. Även IP-klassningen upp till IP69K och de många olika filterfunktionerna som multi-eko-funktionen ska inte förglömmas.

  Trafik övervakning och Smart Citys

  Den stora 360°-öppningsvinkeln möjliggör detaljerad omgivningsregistrering. Sensorn är därför även ett bra val när det kommer till stationära användningsområden.

  Multitalangen multiScan100: 3D-LiDAR-sensorn som övertygar tack vare många användningsmöjligheter.

  SICK LifeTime Services

  SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

  Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

  Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
  Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
  Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

  Applikationer

  Teknisk översikt

   
  • Översikt över tekniska data

   Översikt över tekniska data

   AnvändningsområdeIndoor, Outdoor
   MätprincipStatisk mätprocedur
   Integrerad applikationMätdata
   Öppningsvinkel
   Horisontell360°
   Vertikal65°, 22,5° ... -42,5°, DIN ISO 8855
   Vinkelupplösning

   0,125°, 2 högupplösande skanningslägen

   1°, 14 skanningslägen

   Arbetsområde0,05 m ... 60 m
   Räckvidd
   Vid 10% remission10 m, vid 100 kLux
   Vid 10% remission12 m, vid 10 kLux
   Vid 90% remission15 m, vid 100 kLux
   Vid 90% remission30 m, vid 10 kLux
   Antal utvärderade ekon3
   Scanningsfrekvens20 Hz
   Omgivningstemperatur under drift–30 °C ... +50 °C
   Ethernet
   Vikt0,7 kg
  Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

  Downloads