3D-LiDAR-sensorer
MRS1000

Outdoor är vår fjärde dimension

Din fördel

 • Mer data i flera dimensioner ger högre mätnoggrannhet
 • HDDM+ med Multi-ekoteknologi för lång tillgänglighet vid väderinverkan som regn, damm och dimma
 • Samtidigt mätning i 4 nivåer kan upptäcka objekt som ligger på golvet eller utstickande objekt
 • Hög flexibilitet vid installation tack vare vridbar kontakt
 • Integrerad fältutvärdering och mätdatautdata möjliggör olika användning med en sensor
 • Långa installationskostnader: identiska telegram för 2D-LiDAR-sensorer från SICK
 • Enkel teach-in av fälten sparar tid vid installationen
 • Låga underhållskostnader tack vare hög vädertålighet

Översikt

Outdoor är vår fjärde dimension

SICK har utvecklat en 3D-LiDAR-sensor med flerskiktsscannern MRS1000, som noggrant och pålitligt kan registrera och mäta objekt i flera dimensioner. Genom att samla större datamängder i flera scanningsskikt och olika vinklar, kan den upptäcka och reagera på objekt på golvet eller utstickande objekt. MRS1000 utmärker sig med omfattade robusthet, även i regn, damm eller dimma. Den nya metoden HDDM+ med Multi-ekoutvärdering ger säker registrering av objekt och noggranna mätresultat. Många olika användningsområden, inomhus och utomhus, gör den till en effektiv allroundtalang bland 3D-LiDAR-sensorer.

I korthet
 • Fyra spridda skikt och 275°-öppningsvinkel
 • Hög vädertålighet och säkerhet tack vare HDDM+ med Multi-ekoteknologi
 • Fältutvärdering och mätdata i en sensor
 • Enkel parameterinställning, anpassningsbar till ändrad omgivning
 • Bekväm och kundvänlig diagnos via webbserver

 

Fördelar

3D-LiDAR-sensorn MRS1000 utgör en idealisk lösning för indoor- och outdoorapplikationer, även vid tuffa omgivningsvillkor. Denna utmärkta prestanda kan även utökas med ytterligare digitala filter för förbearbetning och optimering av uppmätta avståndsvärden. Använden kan ställa in MRS1000, perfekt och effektivt med filtren, för specifika krav i respektive applikation. SICK erbjuder olika filter. Det går att nästan helt att undvika störningar.
Se själv hur flexibel och robust MRS1000 är i applikationen och upplev den ökade flexibiliteten för användningsmöjligheterna.
MRS1000 låter sig inte påverkas av omgivning som regn, dimma, damm och externt ljus.
Den innovativa HDDM+-teknologin möjliggör mätningar på långa avstånd och utmärker sig med låg mätvärdesbrus och multiekoförmåga.

Hög tillgänglighet även vid ogynnsamma omgivningsvillkor och mycket hög tillförlitlighet vid objektdetektering

MRS1000 övertygar med sin prestanda. Den utför en avkänning med en horisontell öppningsvinkel på 275° med fyra spridda lägen och kan mäta nästan samtidigt i olika vinklar. MRS1000 har därmed en betydligt mera detaljerad bild än en 2D-LiDAR-sensor. MRS1000 kan inte bara registrera tvådimensionellt utan även tredimensionellt med extra lägen och upptäcka objekt som ligger på golvet eller objekt som sticker in i mätsträckan uppifrån.
MRS1000 har en innovativ utvärdering av golvreferensen (GRE, ground reference evaluation) och kan känna av golvet kontinuerligt och reagera på hinder eller avsaknad av underlag.
MRS1000 förenklar t.ex. snabb lastning till en lastbil utan kollision genom att körsträckan registreras och övervakas.
MRS1000 möjliggör korrekt positionering av transportgafflar i ett förarlöst fordon redan vid framkörningen och upptagning av en palett utan att stoppa det förarlösa fordonet.

Effektiv teknologi i en kostnadseffektiv enhet

Starka prestanda – mångsidig användning

Det stora utbudet av tillbehör möjliggör en flexibel anpassning av MRS1000 till kraven från respektive applikation. Det ökar användningsmöjligheterna och sänker kostnaderna för lager, varianter och integration. Den bekväma och enkla sensordiagnosen via webbserver och användarvänligheten avrundar de fantastiska egenskaperna hos MRS1000.
Alltid ordentligt skyddad Från enkla hållare och fästen för finjustering till väderskyddskåpor – den passande lösningen för varje applikation.
Alltid ordentlig anslutning Stort utbud av kablar, nätaggregat och anslutningsmoduler.
Klarar små utrymmen Vridbara anslutningar möjliggör dessutom flexibelt montage – både utomhus och inomhus.

Hög flexibilitet vid montage, bekväm parameterinställning och enkel diagnos via webbserver

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  AnvändningsområdeOutdoor / Indoor
  MätprincipHDDM+
  Integrerad applikationFältutvärdering med flexibla fält i 4 nivåer, Utdata
  Öppningsvinkel
  Horisontell275°
  Vertikal7,5°, över 4 scanningsnivåer
  Vinkelupplösning

  0,25°

  0,125°, interlaced

  0,0625°, interlaced

  Arbetsområde0,2 m ... 64 m
  Räckvidd
  Vid 10% remission16 m
  Vid 90% remission30 m
  Antal utvärderade ekon3
  Scanningsfrekvens50 Hz, 4 x 12,5 Hz
  VärmeSjälvuppvärmande
  Omgivningstemperatur under drift–30 °C ... +50 °C
  Ethernet
  Vikt1,2 kg
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads