2D-LiDAR-sensorer
LMS5xx

Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd

Din fördel

 • Extremt effektiv i många olika tillämpningar
 • Snabb, tillförlitlig detektion av objekt under näst intill alla omgivningsvillkor
 • En omfattande produktfamilj med olika produktserier och typer för alla krav när det gäller prestanda och kostnader
 • Låg strömförbrukning minskar totalkostnaderna
 • Snabb och enkel inställning med SOPAS Engineering Tool
 • Självövervakningsfunktion för att öka systemets tillgänglighet

Översikt

Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd

2D-LiDAR-sensorn LMS5xx är efterträdaren av den framgångsrika familjen LMS2xx. Med många innovativa funktioner ökar LMS5xx effektiviteten på befintliga tillämpningar och skapar helt nya användningspotentialer. Den nya, ultrasnabba multi-eko-tekniken gör lasermätningen mer oberoende av väder och vind, och ökar datauppgifternas tillförlitlighet. Lägre effektförbrukning samt intelligenta funktioner för självövervakning sörjer för ovanligt låga totalkostnader. Med de två varianterna Lite och PRO finns rätt utförande för varje tillämpning. LMS5xx erbjuder det mesta för pengarna i denna sensorklass.

I korthet
 • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
 • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
 • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
 • Låg effektförbrukning
 • Snabb signalbearbetning
 • Flera ingångar och utgångar
 • Synkronisering av flera sensorer möjlig

Fördelar

SICK sätter standarder inom 2D-LiDAR-sensorer för industriell användning över hela världen: Sensortillverkaren vet hur man skyddar den känsliga tekniken hos intelligenta sensorer så att de fungerar tillförlitligt och kostnadseffektivt under många år, även vid ogynnsamma omgivningsvillkor. Denna kunskap återfinns även i 2D-LiDAR-sensorerna LMS5xx.

5-Echo-teknik för exakta mätningar

5-Echo-tekniken från SICK möjliggör mycket exakta och tillförlitliga lasermätningar under i stort sett alla väderförhållanden.

Prestanda på mycket hög nivå Toppvärden ifråga om räckvidd, upplösning och frekvens, i kombination med kompakt storlek, många in- och utgångar och flexibel anslutning till kundernas kommunikationsinfrastruktur samt den effektiva programvaran SICK SOPAS ET. Det finns många anledningar till att LMS5xx är rätt sensor för många användningsområden.
Hög lönsamhet under hela produktlivscykeln

LMS5xx står för avancerad självövervakning och liten energiförbrukning. Sensorn erbjuder en mycket hög lönsamhet – under hela produktlivscykeln.

LMS5xx kombinerar exakthet med robusthet och intelligens och erbjuder därmed högsta möjliga prestanda hela vägen: för fastställande, identifiering, utvärdering och överföring av mätvärden på en mycket hög nivå. Under hela produktens livscykel.

Multi-Echo-analys i kombination med intelligent avsökningsteknik är förutsättningen för bästa möjliga kompensation för väderpåverkan vid mätvärdesregistrering och höjer tillförlitligheten hos de insamlade uppgifterna. Dessa enastående prestanda kan även höjas ytterligare med fler digitala filter för förbearbetning och optimering av avståndsvärden som uppmätts av LMS5xx. Med dessa filter kan användarna ställa in LMS5xx optimalt och effektivt utifrån de särskilda kraven för respektive applikation. Vid mycket krävande användning, till exempel i hamnar, används de särskilda Heavy Duty-varianterna av LMS5xx.

Kompensation från väderpåverkan genom 5-Echo-teknik

5-Echo-tekniken passar perfekt för tillämpningar där objekt måste kunna detekteras tillförlitligt i föränderliga eller ogynnsamma väderförhållanden. Per utsänd puls tar LMS5xx emot upp till fem ekon, vilket är mer än andra sensorer. I det avbildade exemplet ligger de första fyra mätningarna en till fyra (t.ex. glas, dimma, regn eller damm) över utlösargränsen, även om inga av dessa mätningar uppfattar målobjektet. Med det femte ekot uppfattar dock LMS5xx objektet utan problem.

Högkvalitativa komponenter i robust hus

Den robusta konstruktionen och den särskilda legeringen i huset skyddar sensorn från mekanisk inverkan och ogynnsamma omgivningsvillkor. Dessutom höjer funktionerna för självövervakning och -kalibrering tillgängligheten hos sensorn. Den inbyggda smutskontrollen i LMS5xx signalerar exempelvis automatiskt när det exakta tidpunkten för underhåll är inne och minskar därmed underhållskostnaderna.

Maximal tillgänglighet och utomhusprestanda tack vare den intelligenta 5-Echo-tekniken – som skyddas av ett robust hus.

För användning utomhus är LMS5xx den idealiska lösningen. Till och med vid tuffa omgivningsförhållanden som regn och snö övertygar 2D-LiDAR-sensorn genom sin snabba, tillförlitliga objektdetektering och mycket höga prestanda.

Undvikande av kollision

I hamnar har undvikande av kollisioner högsta prioritet. Därför används FTF:er utrustade med LMS511 på sådana ställen. Med hjälp av övervakningsområdet, som tidigare definierats för FTF, förhindrar sensorerna kollisioner mellan dessa och andra fordon respektive objekt, kranar och containrar. Om en FTF kommer för nära detekterar LMS511 motsvarande skyddsområdesskador. FTF:n sänker då sin hastighet eller stannar.

Profilmätning

Sensorerna från SICK hjälper till att hitta rätt positionering och detektering av frakt och andra objekt. Sensorerna registrerar erforderliga data och överför dessa till respektive styrning. På så vis kommer varje leverans alltid fram oskadad till rätt slutmål. 2D-LiDAR-sensorn LMS511 känner av containerlagret under portalkranen tvådimensionellt. Containerlagrets konturdata som då registreras fungerar som rådata. Den fortsatta programbearbetningen, för att förhindra kollisioner vid upptagning och omplacering av containrar genom spridaren, baseras på detta.

Horistontell och vertikal övervakning När det gäller byggnadssäkerhet är skydd av byggnader, tomter och åtkomstvägar, men också skydd av personer och värdesaker, mycket viktigt. Sensorer från SICK säkrar därmed byggnader och tomter mot otillåten åtkomst. En 2D-LiDAR-sensor identifierar personer som försöker ta sig över eller krypa under ett enkelt staket med hög detekteringshastighet, oberoende av väder. Sensorn genererar ett vertikalt fält. När någon inkräktar på detta fält utlöser 2D-LiDAR-sensorn ett larm.

Mångsidigt användbar i dina industriapplikationer – och mycket tillförlitlig vid objektdetektering under krävande omgivningsvillkor.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Downloads