2D-LiDAR-sensorer
LMS4000

Kompromisslös lasermätning – noggrann, snabb och tillförlitlig

Din fördel

 • Precisionsmätning av snabbrörliga, små och stora objekt oberoende av form, färg och ytegenskaper
 • Detaljtrogen objektdetektion med stort skärpedjup och brett dynamikintervall utan externbelysning eller extra linjelaser
 • Behovsstyrd komplettering av mätintervallet genom montering av flera enheter bredvid varandra utan ömsesidig påverkan
 • Snabb montering, hög tillgänglighet, smidigt underhåll

Översikt

Kompromisslös lasermätning – noggrann, snabb och tillförlitlig

2D-LiDAR-sensor LMS4000 passar framförallt för användning inom intralogistik, materialhantering och andra områden som kräver snabb och målnoggrann analys och förflyttning. LMS4000 från SICK är en perfekt lösning för att mäta, analysera och vidarebearbeta objekt map. läge, form, volym eller ytegenskap. Sensorn mäter noggrant med hög detektionsfrekvens och brett dynamikintervall oberoende av objektläge i behållare, kartonger, på pall, fristående eller i kontakt med varandra. Resultatet blir högt flöde med stor processäkerhet och litet underhållsbehov.

I korthet
 • Precisionsmätning även vid mycket mörka eller glänsande objekt
 • Fin vinkelupplösning för hög mätpunktsfrekvens
 • Höghastighetsmätning på 600 Hz och snabb dataöverföring med Gigabit-Ethernet
 • Enhetssynkning utan ömsesidig påverkan
 • Industritåliga M12-anslutningar

Fördelar

Det perfekta allroundredskapet för olika tillämpningar

2D-LiDAR-sensorn LMS4000 levererar, som enskild komponent inom automatiserad tillverkning, exakta data om positionen och storleken på en mängd olika objekt. Sensorn överför dessa data till en extern utvärderingsenhet, ofta tillsammans med en pulsgivare. Detta resulterar i ett brett spektrum av användningsområden, t.ex. fastställning av volym och position av objekt, pick & place- eller pålastnings- och avlastningsuppgifter, kontroll av tomma behållare, kvalitetsinspektion av solceller, motorblock, flygplansdelar, tåg eller tunnelväggar och mycket mer.
Pålastning och avlastning av pallar Tack vare den höga mätnoggrannheten och det breda dynamiska området är även komplexa pallastnings- och pallavlastningsuppgifter inga problem för LMS4000. Den upptäcker även de minsta övergångarna mellan olika komponenter, även vid omedelbara växlingar från mycket ljusa till mycket mörka objekt eller vid kraftigt förändrad belysning.
Kontroll av tom behållare Kontrollen av tom behållare kan till och med detektera tärningsstora eller mycket platta objekt. LiDAR-tekniken förhindrar stora skuggeffekter vid lådkanten och ger dessutom full flexibilitet när det gäller riktning och omväxlande storlek på behållarna.
Volymmätningssystem inom logistik Tillförlitliga objektdata utgör grunden för exakt beräkning av fraktkostnader. Det certifierade spårbarhetssystemet VMS5x00 levererar exakta data i alla dimensioner tack vare sin mätnoggrannhet på ned till 5 mm x 5 mm x 2 mm. LMS4000 möjliggör högt materialgenomflöde i logistik- och distributionscentraler med bandhastigheter på upp till 4 m/s.
Mätning av fordon utomhus LMS4000 mäter även mycket stora objekt som tåg, flygplansdelar, tunnlar eller fraktcontainrar med hög exakthet, så att skador, deformationer eller andra materialfel upptäcks. Det är också möjligt att synkronisera flera enheter med varandra och/eller använda enhetsvarianten med ett utökat arbetsområde.
Mätning av objekt i träindustrin Med hjälp av mätdata från LMS4000 skapas högupplösta 3D-punktmoln av objekt. Utifrån detta kan man fastställa de optimala grepp- och skärpunkterna för vidare bearbetning, exempelvis inom träindustrin men även inom livsmedelsindustrin.
Kvalitetskontroll inomhus LMS4000 passar utmärkt för kvalitetsinspektion av motorblock, hus eller andra metalliska eller icke-metalliska objekt. Genom att till exempel jämföra konturer med ett referensobjekt kan man på ett tillförlitligt sätt avgöra om alla delar sitter korrekt, om hålen är korrekt placerade och om det finns några skador.

Tack vare precision, hastighet och punkttäthet är LMS4000 ett perfekt allroundredskap för volymmätning, kvalitetskontroller och pallastningsuppgifter. Varken stora eller små, ljusa eller mörka objekt är något problem för LiDAR-sensorn.

Objektmätning – snabbt och exakt

LMS4000 mäter objekt snabbt och exakt, oavsett form, färg eller ytegenskaper. Med en öppningsvinkel på 70° skapas ett stort scanningsområde som en kontinuerlig laser läser av med 600 Hz via den roterande, sexkantiga spegeln. Varje scanning genererar då 841 enskilda mätpunkter. Användningen av en rödljuslaser i den synliga spektrumet underlättar exakt inriktning.

 • Stort arbetsområde

Objekt med en höjd på 1 m mäts kontinuerligt över en bredd på 2,6 m med LMS4000. För objekt med 2 m kan mätfältsbredden vara upp till 1,4 m. Enhetsvarianten med utökad räckvidden kan till och med mäta objekt med ett tvärsnitt på 3 m x 3 m eller till och med 4 m x 2 m.

 • Styra och minska dataöverföring

Laserscannern kan startas eller stängas av via ljusbommar eller programkommandon. Det betyder att data endast skapas när ett objekt faktiskt mäts. Interna filter gör det möjligt att rikta in data till den specifika tillämpningen, så att hela systemet avlastas ytterligare.

 • Exakt och tillförlitlig mätprocedur

Continuous Wave-proceduren baseras på principen om faskorrelation. Objektet reflekterar då kontinuerligt den utskickade laserstrålen mot mottagaren på laserscannern. Avståndet kan fastställas exakt utifrån skillnaden i fastid mellan den stråle som skickas ut och den som tas emot. Samtidigt är mätproceduren motståndskraftig mot yttre påverkan, som exempelvis externt ljus eller temperaturändringar.

 • Fyra datakanaler

Utöver avståndsdata överför sensorn vid behov även värden för diffus reflexion, vinkelkorrigering och kvalitet. Detta gör det möjligt att se även små skillnader i objektens färg och textur, kompensera för accelerationskrafter som påverkar sensorn och identifiera kritiska mätpunkter. Datautmatningsformatet kan utökas eller minskas för varje kanal.

 • Utöka mätområde

Användning av flera laserscannrar förhindrar skuggeffekter och möjliggör större mätfält. Motorerna på de roterande speglarna kan synkroniseras med varandra via systemet så att enheterna inte påverkar varandra.

Exakt och ordentlig mätprocedur med stort skärpedjup och stor mätfältsbredd. Fyra datakanaler kan kombineras på valfritt vis och dataöverföring med laserstyrning kan aktiveras vid behov.

Digitalt filter för högre prestanda

Digitalt filter för förbearbetning och optimering av de uppmätta värdena ökar prestandan för LMS4000 ytterligare. På så sätt kan man anpassa laserscannern till varje tillämpning. Man kan undvika störningar och optimera datamängderna för den fortsatta processen.
Scanningsområdesfilter Registrerar endast data inom ett fastställt vinkelområde
Kantfilter Förhindrar felaktiga eller extrema avståndsvärden på kanter
Rektangulärt filter Tillåter giltiga data endast inom ett specificerat, fyrkantigt område
Medianfilter Jämnar ut mätpunkterna med hjälp av de kringliggande punkterna och korrigerar avvikande mätvärden
Glanskompensation Gör ljusa objektområden synliga igen. Dessa skulle annars ha blivit ogiltiga på grund av en för hög mottagningssignal
Medelvärdesfilter Beräknar en aritmetiskt genomsnittlig mätpunkt från ett tidigare definierat antal scanningar. Utmatningen av data minskas med faktorn för genomsnittsdjupet

Målinriktad förbehandling av data tack vare många filteralternativ minskar jobbet i de efterföljande processtegen.

Applikationer

Downloads