Kontakt
Feedback

Principer för ledarskap och samarbete

principles for leadership and teamwork
principles for leadership and teamwork

”Ledarskap” betyder inte bara ledare inom teknik och marknadsföring, utan även utveckling av vår ledningskultur. Ledningskulturen enligt vår företagsmodell satsar på delegeringen av ansvar och därmed även på överenskommelsen mellan mål och ramvillkor. Principerna som beskrivs här sätter globala standarder för ledarskap och samarbete i vårt företag, och utgör därmed en enhetlig handlingsram för medarbetare och chefer i SICK-koncernen.

Leda sig själv: respekten räknas

Vi samarbetar exemplariskt.
Vi litar på varandra och är optimistiska.
Vi lever enligt SICK-kulturen i en internationell miljö.
 

Ledarskap och samarbete: kompetensen räknas

Vi känner igen och erkänner kompetens.
Vi främjar individuell utveckling.
Vi hjälper till med orientering och uppmuntrar eget ansvar.
 

Leda företaget: framgången räknas

Vi är överens om gemensamma mål.
Vi genomför tydliga och bindande beslut.
Vi sörjer för kontinuitet och drar nytta av möjligheterna.
 

Upp