Kontakt
Feedback

Förhållningsregler

I linje med företagets profil satsar SICK på kärnvärderingarna oberoende – innovation – ledarskap. Detta återspeglas bland annat i syfte att upprätthålla företagets rättsliga och ekonomiska oberoende – genom tanke och handlande samt synen på socialt ansvarstagande. Framgången för SICK baseras på våra kunders, medarbetarnas och allmänhetens förtroende – det ska även vara så i framtiden.

Code of conduct
Code of conduct

Det viktigaste för att upprätthålla detta förtroende, för företagets stabilitet och för att växa ytterligare är att följa de lagstadgade och företagsinterna föreskrifterna (överensstämmelse). Alla medarbetares uppgift och ansvar är att agera med integritet både när det gäller lagstadgade föreskrifter, etiska principer och höga standarder. SICK förhållningsreglerna (Code of Conduct) fastställer principerna för det företagsspecifika och personliga agerandet hos SICK. De gäller för alla anställda i hela världen.

Upp