Kontakt
Feedback

Företagsmodell

Independence Innovation Leadership
Independence Innovation Leadership

Intelligenta sensorer, oberoende, innovation och ledarskap är kärnbudskapen i vår identitet. Identiteten ligger i gränslandet mellan historia och framtid. Mellan igår och imorgon har även vår företagsmodell hittat sin plats. Den bär styrka, önskemål, krav och visioner inom sig. Den satsar på en mogen företagskultur och framtida utformning som engagerar och motiverar.

Oberoende

Bara om man tänker självständigt kan man också agera självständigt. Detta gäller både människor och företag. Bara en oberoende individ har friheten att göra på det sätt han/hon finner lämpligt. Men frihet betyder också att agera inom vissa gränser, med ett mål och tydliga regler.

Innovation

Innovationer är märkbara förbättringar som ger fördelar. Med innovation menar vi inte bara uppfinningen och utvecklingen av nya produkter, produktions- och organisationsformer, utan även att de genomförs. Den kommersiella framgången av nya produkter är därför nödvändig, eftersom innovationer även måste finansieras.

Ledarskap

Ledarskap visas genom att man är en förbild för andra. Detta gäller både ledare som får teamet intresserat och företag som sätter standarder på världsmarknaden.
Ledarskap betyder för oss inte bara ledare inom teknik och marknadsföring, utan även ledningskultur och optimal kontroll över metoder och processer.
 

Upp