Kvalitetskontrollsystemet Label Checker kontrollerar befintligheten av utgångsdatum

2020-apr-20

Kvalitetskontroller blir allt viktigare. Inom livsmedelsindustrin är det av yttersta vikt att kunna garantera hållbarheten på produkterna, vilket framgår om och om igen av rapporteringen kring livsmedelsskandaler. Den tyska ekoproducenten Midsona Deutschland har därför beslutat sig för Label Checker från SICK . Det kompakta kvalitetskontrollsystemet installerats för att företaget ska kunna hålla koll på utgångsdatumet på förpackningarna. Detta är ett bra exempel på hur industriell bildbearbetning gör tillverkningsprocesser effektivare och konkurrenskraftigare. För detta ändamål erbjuder SICK 2D- och 3D-visionslösningar, som är skräddarsydda exakt efter kundens utmaningar och ofta kan förverkligas med ekosystemet SICK AppSpace.

 

De ekologiska pionjärerna på Midsona Deutschland har funnits på marknaden i 35 år. Huvudverksamheten kretsar kring förädling, fyllning och distribution av oljeväxter, spannmål och ris. Verksamheten ger ett brett utbud av produkter som säljs med utgångsdatum. För att säkerställa att varje förpackning verkligen har en sådan etikett letade de ansvariga efter en passande vision. Kvalitetskontrollsystemet från SICK var utan konkurrens den bästa lösningen för Midsona.

 

The quality control system from SICK was the unrivaled best solution for Midsona
The quality control system from SICK was the unrivaled best solution for Midsona

 

Enklaste möjliga idrifttagning

Lösningen Label Checker som Midsona valde har en komplex inspektion av etiketter med högeffektiv, optisk teckenigenkänning. För kunden var användarvänlighet det viktigaste urvalskriteriet. ”Vi behövde ett kamerasystem som är enkelt att programmera på egen hand för maskinoperatören”, säger Erwin Tenbrink, teknisk chef på Midsona. Och det är precis det som SICK möjliggör med Label Checker och den tillhörande mjukvaran. Mjukvaran bidrar till enkel inställning och parameterinställning via webbaserat användargränssnitt.

 

The Label Checker solution offers a complex label inspection capability with high-performance, optical character recognition
The Label Checker solution offers a complex label inspection capability with high-performance, optical character recognition

 

Idrifttagningen av det nya systemet skedde smidigt och helt utan störningar för Midsona. Användargränssnittet är lätt att förstå och intuitivt att använda. Efter en kort introduktion av Label Checker kunde de anställda själva sätta igång etikettkontrollen, exempelvis genom den enkla inlärningen användardefinierade typsnitt.

 

Håll dig uppdaterad med SICK AppSpace

Label Checker är ett utmärkt exempel på hur visionslösningarna som baseras på ekosystemet SICK AppSpace fungerar. SICK AppSpace är Engineering Framework för individuella sensorapplikationer. I detta ekosystem kan sensorappar utvecklas mycket smidigt baserat på smarta mjukvaruverktyg och algoritmer, med eller utan stöd från experterna från SICK. Detta sker tack vare ett dymaniskt community av utvecklare. Förutom tillämpningar inom kvalitetskontroll fungerar detta också med positionering, robotstyrning och track and trace. Allt som allt öppnar detta dörren till Industri 4.0 ännu mer, ett system som ligger helt rätt i tiden.

 

The Label Check is an outstanding example of how vision solutions based on the SICK AppSpace eco-system work
The Label Check is an outstanding example of how vision solutions based on the SICK AppSpace eco-system work

Har du några frågor?

Kontakta experter

SICK gör vision åtkomlig
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK gör vision åtkomlig
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK gör vision åtkomlig

2D- och 3D-bildbearbetning konfigureras individuellt och enkelt – tack vare SICK AppSpace

Ta reda på mer