Kontroll av lådans innehåll

Kvalitet är en huvudsaken för framgångsrik kundvård inom varje bransch och bevarar det goda ryktet. Visionsteknologi underlättar förpackningsprocessen och säkerställer att produktlådan har korrekt innehåll, vilket är avgörande för garanterat hög kvalitet och ett effektivt produktflöde. TriSpector1000 möjliggör säker 3D-kontroll även med varierande form, färg, placering, position eller höjd. Uppgifter som närvaro- och frånvarokontroll, mängd och tomhet är hur enkelt som helst med denna 3D-visionssensor. Det intuitiva användargränssnittet i TriSpector1000 underlättar idrifttagning och drift. Flerfaldig installation är problemfri tack vare ett garanterat siktfält och återanvändning av sparade inställningar. Frontrutan på TriSpector1000 kan levereras i glas och plast.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Intuitiv 3D-inspektion
  • 3D-inspektion av rörliga delar
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Integrerad bildanalys
  • Enkelt byteskoncept
  • 3D-bild med hög upplösning med intensitets-overlay
  • Fabrikskalibrerade 3D-data, faktiska mm-värden i alla dimensioner
  • Robust IP67-metallhus