KTS Core Color

Kontrast- och färgidentifiering på ett enkelt sätt

KTS Core Color förenar två funktioner i en och samma givare – identifiering av kontrast- och färgskillnader. Med den nyutvecklade KTS Core Color erbjuder nu SICK även på ingångsnivån för kontrastgivare en enhet som både klarar av kontrastskillnader och färgidentifiering – enkelt, tillförlitligt och effektivt.

Produktval

KTS Prime Gap Detection

För att varje liten lucka ska kunna identifieras på ett tillförlitligt sätt

Om varje lite lucka mellan två objekt måste kunna identifieras på ett tillförlitligt sätt är KTS Gap Detection den rätta lösningen. Oavsett om det handlar om kant-i-kant-detektering eller kontroll av kapkanter – den nya KTS-sensorlösningen från SICK detekterar varje liten spalt, oavsett hur liten den är.

Produktval

KTS Prime, KTX Prime

Innovativ och effektiv kombination av kontrast- och färggivare

Utmärkt prestanda för många olika tillämpningar. Kontrastgivarna KTS och KTX Prime identifierar även objekt som är svåra att detektera på grund av mycket små kontrast- och färgskillnader. De är enkla att använda, har diagnosfunktioner, flexibelt formatbyte och mycket mer.

Produktval

KTS Core

Universell kontrast- och färgdetektering i modernt utformat hus

KTS Core – hög processtabilitet och minimerade stilleståndstider genom universella användningsområden. Givarna möjliggör en stabil och exakt identifiering av kontrastskillnader. Den praktiska displayen och de flexibla givarinställningarna ger enkel manövrering.

Produktval

KTS Prime, KTX Prime

Tillförlitlig kontrastdetektering även vid stora avstånd

KTS Prime och KTX Prime med stora avkänningsavstånd klarar av kontrastdetektering vid krävande tillämpningar med avstånd till objekten som är så stora som upp till 150 mm.

Produktval

KTL180

Säker objektdetektering vid höga maskinhastigheter

Kontrastgivarna KTL180 är idealiska för att identifiera kontraster i små monteringsutrymmen och snabba maskinprocesser. Snabbt formatbyte är inga problem för givarna, tack vare den integrerade lagringen av jobb. I kombination med det stora utbudet av ljusledare från SICK är de oslagbara.

Produktval

KTM

Liten, enkel, snabb, robust

De effektiva och snabba kontrastgivarna KTM i miniatyrhuset övertygar med sin universella och platsbesparande funktion på många olika användningsområden. Varianter i rostfritt stål för tuffa miljöer och laservarianter med ett avkänningsavstånd på upp till 250 mm ingår i utbudet.

Produktval
KTS Core Color
KTS Prime Gap Detection
KTS Prime, KTX Prime
KTS Core
KTS Prime, KTX Prime
KTL180
KTM

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

8 träffar:

Träffar 1 - 8 av 8

Liten, enkel, snabb, robust
 • Hög gråskaleupplösning
 • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
 • Statisk och dynamisk inlärning (teach-in) i en och samma version
 • Kopplingsfrekvens: upp till 15 kHz
 • Avkänningsavstånd: 12,5 mm vid RGB- och vit lysdiod, upp till 250 mm som laservariant
 • IO-Link-gränssnitt
Jämför nu
Välj
Liten, enkel, snabb
 • Litet hus, utprovat och testat
 • Hög gråskaleupplösning
 • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
 • Kopplingsfrekvens 10 kHz
 • Vitt ljus
Jämför nu
Välj
Universell kontrastdetektering i modernt hus
 • Vit LED eller RGB LED
 • Hög gråskaleupplösning
 • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
 • 25 kHz kopplingsfrekvens
 • Display för en enkel sensorinställning
 • 2-punkts- och dynamisk teach-in
 • Manuell inställning av kopplingströsklar
 • Omställning ljus mörker
Jämför nu
Välj
Kontrastdetektering med Twin-Eye-Technology i beprövat hus för allra bästa sensorprestanda
 • TwinEye-Technology för ökat skärpedjup och räckviddstolerans
 • 50 kHz kopplingsfrekvens och 5 μs jitter
 • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett stort dynamikområde
 • 7-segments display
 • Färgläge
 • Monteringsfeedback
 • IO-Link och automatiseringsfunktioner
 • Flexibel sensorinställning tack vare olika sensorparameter
Jämför nu
Välj
Innovativ TwinEye-Technology för bättre kontrastdetektering
 • TwinEye-Technology för ökat skärpedjup och räckviddstolerans
 • 50 kHz kopplingsfrekvens och 5 μs jitter
 • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett stort dynamikområde
 • 7-segments display
 • Färgläge
 • Monteringsfeedback
 • IO-Link och automatiseringsfunktioner
 • Flexibel sensorinställning tack vare olika sensorparameter
Jämför nu
Välj
Säker objektdetektering vid höga maskinhastigheter
 • Kopplingsfrekvens på 31,2 kHz med responstid på 16 µs
 • Stort dynamikområde
 • 7-segments display med flera olika funktioner
 • Jobbsäkring för enkelt formatbyte
 • 1-punkts-, 2-punkts-teach-in och dynamisk teach-in
 • Master-slav-funktion
 • Stort urval av olika ljusledare
Jämför nu
Välj
Kontrastsensor laser
 • Laserversion med räckvidder från 30 mm till 800 mm
 • Mycket liten och exakt laserljusfläck (klass 2)
 • Hög kopplingsföljd på 17 kHz
 • Tillförlitlighet vid detekteringen som indikeras via manöverpanelen
 • Väl avgränsad, exakt ljusfläck
Jämför nu
Välj
Inställbara individuella tröskelvärden
 • Registerinställning med individuella tröskelvärden
 • Specialutformat hus: montering med en enda skruv
 • Möjlighet till fast montering av två givare
 • Detekterar 1 till 18 markeringar med olika färger
 • Enkel inlärning via knapp
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 8

Brett utbud av kontrastgivare

Brett och modernt utbud av kontrastgivare för detektering av kontrast- och färgskillnader

Kontrastgivare används framförallt i förpacknings- och tryckmaskiner för att identifiera tryckmärken, men är även lämpade för all annan användning som baseras på kontrast- och/eller färgskillnader. Kontrastgivare från SICK registrerar de allra minsta avvikelserna i kontrastegenskaper trots mycket höga hastigheter, t.ex. vid påfyllning av tuber eller ytdetektion av wafers. De detekterar skillnader i mycket svaga gråskalevärden på matta, blanka eller transparenta ytor. För många av behoven står olika apparatvarianter med eller utan IO-Link till förfogande, och dessa skiljer sig åt när det gäller mätprincip, teach-in-metod och avkänningsavstånd.

Alla förpackningsmaterial kan identifieras, till och med högblanka material och flimrande band.

I utbudet ingår en mängd olika hus och teach-in-metoder för alla tänkbara tillämpningar.

Diagnostikmöjligheter, visualisering samt enkelt formatbyte via IO-link.

SICK tillhandahåller den rätta kontrastgivaren för just din användning

TwinEye-Technology®

Identifiering av svåra material tack vare TwinEye-Technology®

Som tekniskt och marknadsmässigt ledande inom kontrastgivare strävar SICK hela tiden efter att få ut mer ur givarna. Högblanka, kraftigt flimrande eller kontrastfattiga material är en stor utmaning för många givare, men inte för KTS Prime och KTX Prime. TwinEye-Technology® innebär att två mottagare används parallellt, vilket ger en högre detektionsstabilitet. Ökat skärpedjup och större räckviddstolerans på +/- 5 mm ger hög tillförlitlighet och samtidigt mycket god mätnoggrannhet och bearbetningshastighet.

Högblanka, kraftigt flimrande och kontrastfattiga material identifieras säkert och tillförlitligt.

TwinEye-Technology® är integrerad i husen på givarna KTS och KTX Prime.

De idealiska kontrastgivarna för säker detektion av krävande material

Kvalitetskontroller

Avancerad kombination av kontrast- och färggivare för färgdetektering och kvalitetskontroll

Kontrastgivarna KTS och KTX Prime är den perfekta kombinationen av kontrast- och färggivare. I färgläget går det att detektera olika färgkarakteristika och se även mycket små färg- och kontrastskillnader med stor precision. Exempelvis vid tillverkning av kablar eller garn kan ofullständigt eller felaktigt infärgat material sållas bort så tidigt som möjligt. Färgläget är även lämpligt för sorteringsuppgifter och andra tillämpningar där färg är ett avgörande urvalskriterium.
Ofullständigt och felaktigt infärgat material sorteras ut i rätt tid.

Tillförlitlig detektion av de allra minsta kontrastskillnaderna eller färgkännetecknen.

Flasklocksdetektering – sortering efter färg.

Perfekt kombination av kontrast- och färggivare

Universell kontrastdetektering

KTM och KTS Core – universell kontrastdetektering på ett snabbt och enkelt sätt

Kontrastgivarna KTM och KTS Core övertygar inom många olika användningsområden genom sin höga prestanda. De ger en stabil och exakt detektering av kontrastskillnader i snabba maskinprocesser. Resultat är hög processtabilitet och mindre stilleståndstider. KTM Core passar tack vare sitt miniatyrhus även när utrymmet är begränsat i din anläggning. Ytterligare en fördel är den enkla och snabba idrifttagningen. Manuell inställning av kopplingströsklar och olika teach-in-förfaranden gör givarna idealiska inom förpackningsindustrin liksom i tryck- och pappersindustrin. Exempelvis för placering av tuber eller justering av etiketter är de idealiska.

Tillförlitlig identifiering av tryckmärken med KTM Core.

Snabb och exakt identifiering av kontrastmärken med KTS Core.

Enkel kontrastdetektering och enkel lösning