IO-Link – den nya kommunikationen på sensornivå

IO-Link öppnar nya möjligheter för kommunikation mellan anläggningsstyrningen och fältnivå: Sensorer och aktivatorer är aktiva processdeltagare i ett genomgående automatiseringsnätverk. Som sändare meddelas fel och status till styrningen självständigt. Som mottagare tar de emot omvända signaler – och bearbetar dem. Resultat: Kostnads- och processoptimering genom hela värdekedjan – tvärs genom alla branscher.

IO-Link är en punkt-till-punkt-förbindelse under valfria nätverk för integrerad kommunikation på lägsta fältnivå.

Allmänt om IO-teknik

Den felfria integreringen av sensorer i ett automatiseringsnätverk möjliggör nya standardfunktioner och fördelar.

Fördelar med IO-Link-standardfunktioner
Integreringen av en IO-Link-sensor i den totala automatiseringen sker med en IO-Link-master, enhetsbeskrivningen (IODD) och funktionsblock. Utöka ditt automatiseringsnätverk med IO-Link

IO-Link är integrerad som fast egenskap i Smart Sensors. Fler egenskaper bildar grunden för framtidsorienterade automatiseringssystem inom Industri 4.0.

Intresserad av smartare sensorteknik?