Sensor Integration Gateway
SIG200

Mer än bara en IO-Link-master

Din fördel

 • IO-Link-mastertekniken möjliggör en sömlös integration och datatransparens från sensorn till PLC
 • Kostnadseffektiv introduktion av IO-Link-teknik
 • Intuitiv parameterinställning och inställning med åtkomst till alla parametrar från IO-Link-enheter tack vare enkel uppladdning av IODD-filer
 • Förbehandla data direkt där de uppstår
 • INDUSTRY 4.0 READY – åtkomst till sensordata på företagsnivå

Översikt

Mer än bara en IO-Link-master

Sensor Integration Gateway SIG200 är en IO-Link-master för integration av IO-Link-enheter i vanliga PLC-miljöer och i Enterprise-Level-system. Med SIG200 kan digitala ingångar, digitala utgångar eller IO-Link-signaler från flera enheter registreras, kombineras, utvärderas och överföras via olika fältbussprotokoll. Via en REST-API finns dessutom en ytterligare datakanal för överordnad behandling. Parameterinställningen sker via en webbserver eller via konfigurationsprogrammet SOPAS ET från SICK. SOPAS ET innehåller bland annat en kraftfull logikeditor. Denna skapar unika logiska kombinationer för respektive applikation – oberoende av PLC.

I korthet
 • 4 konfigurerbara IO-Link-masterportar (standard I/O eller IO-Link)
 • Enkel parameterinställning via USB eller Ethernet tack vare intuitivt användargränssnitt SOPAS ET
 • ”Dual Talk”: åtkomst till sensordata på företagsnivå och parallellt via Industrial Ethernet
 • Lös komplexa applikationsuppgifter med logikeditorn

Fördelar

Dra och släpp-logik

Med den kraftfula logikeditorn som är integrerad i SOPAS ET kan man skapa unika sensorsystem. Visualisera alla sammanbundna signaler och lös alla applikationsuppgifter snabbt och enkelt med fördefinierade logiska grindar (t.ex. OCH-grind, ELLER-grind), en negationsmodul, tidsfördröjningar eller en räknare. Skapa ditt system enkelt genom att flytta logikmoduler och sambandspunkter mer dra-och-släpp. Åtkomst sker genom USB- eller Ethernet-anslutningen på SIG200 och med hjälp av mjukvaran SOPAS ET. Alternativt kan den integrerade webbservern användas.
Lös enkla applikationsuppgifter med de binära kopplingssignalerna eller mätvärdena från sensorerna och aktivatorerna utan extra styrning.
Logikeditorn: en grafisk konfigurationsmiljö för enkel kombination av ingångar (vänster sida) via logikfunktioner (övre raden) och utgångar (höger sida).

Med SIG200 kan de anslutna sensor- eller aktivatorsignalerna och mätvärdena kombineras och aggregeras med logikeditorns dra-och-släpp-funktion. Detta är möjligt utan särskilda mjukvarukunskaper vilket sparar mycket tid och pengar för programmering.

Utnyttja fördelar och utökade funktioner till fullo med Smart Sensors och IO-Link

Sensor Integration Gateway SIG200 är en IO-Link-master. Den kan anslutas till olika typer av styrningar för åtkomst till information i de anslutna IO-Link-enheterna och till den aggregerade systeminformation som skapas i logikeditorn. IO-Link erbjuder många fördelar, som t.ex. att enhetsparametrar sparas automatiskt och unik enhetsidentifikation erhålls. En IO-Link-enhet kan identifieras automatiskt via enhets- och tillverkarspecifik märkning. Denna identifiering säkerställer att rätt enhet används vid byte av enhet. För snabb och felfri idrifttagning kan enhetsparametrarna för en viss sensor överföras automatiskt till en ersättningsenhet så att rätta parametrar finns tillgängliga vid bytet.

Som medgrundare till IO-Link har SICK ett av marknadens mest bredaste IO-Link sortiment för en mängd olika typer av sensorer med de mest skilda detektionstekniker. Gatewayen SIG200 möjliggör snabb och enkel anslutning av IO-Link-signaler, binära sensorer och byggandet av kompakta sensor-aktivator-system. Utnyttja SICK:s omfattande erfarenhet av de mest skilda sensorprinciper och IO-Link-teknik.

Enkelt byte av enheter genom automatiserad enhetsidentifikation: vid användning av IO-Link-enheter i kombination med IO-Link-mastern SIG200 krävs varken specialutbildad personal eller extra hjälpmedel eller instruktioner för att byta sensorerna på ett tillförlitligt sätt.

Visualisering och parametrering av sensorer och Sensor Integration Gateways via SOPAS ET. SIG200 erbjuder förutom USB-konfigurationskanalen en integrerad webbserver för enkel åtkomst till användargränssnittet via Ethernet.
Som medgrundare av IO-Link har SICK en av marknadens bredaste IO-Link-portföljer. Smart Sensors med IO-Link genererar och tar emot data och information som går utöver vanliga kopplingssignaler eller uppmätta processparametrar. På så sätt möjliggörs betydliga effektivitetsökningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för förutseende underhåll av maskiner och anläggningar. Utnyttja SICK:s omfattande erfarenhet av de mest skilda sensorprinciper och med Sensor Integration Gatewayerna SIG100 och SIG200.

IO-Link är ett punkt-till-punkt-kommunikationsprotokoll för sammankoppling av intelligenta sensorer och aktivatorer via en IO-Link-master som t.ex. SIG200 med ett automatiseringsnätverk. Det möjliggör central åtkomst till information som förut endast fanns tillgänglig inuti de anslutna enheterna. Visualiseringen och parameterinställningen av IO-Link-enheter förenklas betydligt med SIG200 och SOPAS ET – konfigurationsprogrammet från SICK.

Industri 4.0 – ”Dual Talk”

SIG200 möjliggör två parallella kommunikationskanaler – en till PLC och en till molnet. Det kallar vi ”Dual Talk”.

Edge computing-kanalen används för fältbusskommunikation med PLC (t.ex. PROFINET). Molntjänstkanalen används för dataöverföring via REST-API (JSON) till molnet eller till annan Industri 4.0-applikation.

På så sätt kan realtidskommunikation med PLC ske parallellt med kommunikation med molnet, t.ex. för Condition Monitoring eller förutseende underhåll. Industri 4.0 är nu verklighet.

SIG200 möjliggör två parallella kommunikationskanaler – en kanal för edge computing till PLC och en för molntjänster till Industri 4.0-applikationer. Det kallar vi ”Dual Talk”.
Med IO-Link-tekniken och Sensor Integration Gateway från SICK möjliggörs ett enkelt och effektivt koncept för kabeldragning för Industri 4.0-applikationer med full datatransparens ända till den sista I/O-signalen.

”Dual Talk” möjliggör två parallella kommunikationskanaler – kommunikation med styrningen (via fältbuss) och med molnapplikationer (via REST-API).

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Kompatibla produkter

  IO-Link-enheter

  Binärkopplande ställdon

  Binärkopplande sensorer

  IO-Link
  USB
  Ethernet
  EtherNet/IP™
  REST API
  PROFINET
  Ingångar/utgångar
  S1-S44 konfigurerbara portar.
  Stift 4 kan användas i ett av de tillgängliga portlägena: IO-Link, digital ingång eller digital utgång.
  Via stift 2 kan en ytterligare digital ingångssignal anslutas till varje port.
  LINK/ACT 1 & 2För nätverksanslutning finns två Ethernet-portar
  CONFIGPort för konfiguration via USB med SOPAS ET (SOPAS ET går att hämta gratis på www.sick.com)
  IP-klassningIP67
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads