Sensor Integration Gateway
SIG100

Jättesmidig, decentraliserad smart och digital databearbetning

Din fördel

 • Lösning för komplexa tillämpningar genom skapande av smidiga sensorsystem med hjälp av den integrerade logikredigeraren i SOPAS ET
 • Enhetligt kabeldragningskoncept med IO-Link ger smidig och transparent dataintegrering
 • Enkel och intuitiv parameterinställning via det grafiska användargränssnittet SOPAS ET med USB

Översikt

Jättesmidig, decentraliserad smart och digital databearbetning

Sensor Integration Gateway SIG100 är en IO-Link sensorhub som gör registrering och övervakning av digitala standardsignaler smidigare än någonsin. Enligt användarkonfigurationen tas logiska beslut och resultaten skickas med IO-Link till valfri IO-Link master. Det går snabbt och smidigt att parametrera enheterna via ett integrerat USB-gränssnitt och det grafiska användargränssnittet SOPAS ET. Dra och släpp-logikeditorn skapar snabbt och smidigt egna sensorsystem för olika tillämpningar som går att använda separat från centralstyrningen (PLC).

I korthet
 • Smidig anslutning av binärkopplande sensorer till valfri IO-Link master
 • Sex konfigurerbara portar med två binära in- eller utgångar för anslutning av upp till 12 standard-I/O
 • Snabb, smidig riggning av självständiga sensorsystem bestående av binära in- och utgångar via dra och släpp-logikkopplingar utan ytterligare styrning
 • Minskad ledningsdragning och sänkta kostnader tack vare sammanslagning av olika sensorsignaler till ett enda IO-Link meddelande

Fördelar

Dra och släpp-logik

Den kraftfulla, integrerade logikeditorn i SOPAS ET gör att du kan skapa unika sensorsystem. Visualisera med de integrerade logikgrindarna, t.ex. OCH-/ELLER-villkor, en omformare, tidsfördröjningar eller räknare för alla uppkopplade signaler och lös dina tillämpningsuppdrag snabbt och smidigt. Skapa ditt system genom att smidigt dra och släppa logikblock och kopplingspunkter. Access via enhetens USB-port i samspel med mjukvaran SOPAS ET.

Smidiga systemkonfigurationer via olika användargrupper, kräver inga programmeringskunskaper.

Lös enkla tillämpningsuppdrag med binära styrsignaler från sensorer eller ställdon utan ytterligare styrning.
Logikeditorn: en grafisk konfigureringsmiljö för smidig tilldelning av ingångar (vänster sida) via logikfunktioner (övre raden) till utgångarna (höger sida).

SIG100 kombinerar och aggregerar effektivt hopkopplade sensor- eller ställdonssignaler med dra och släpp. Den smidiga metoden kräver inga mjukvarukunskaper, vilket ger en avsevärd besparing map. programmering och tid.

Mindre ledningsdragning och sänkta kostnader

Sensor Integration Gateway SIG100 ger mindre ledningsdragning eftersom de olika standard-I/O-signalerna i ett IO-Link dataflöde slås samman. På så vis går det att sammanfatta upp till 12 separata in- eller utgångssignaler via sex portar från SIG100. IO-Link kräver ingen särskild ledningsdragning. Det går att fortsätta använda de beprövade, oskärmade treledarindustriledningarna för att ansluta sensorer och ställdon.
De binärkopplande sensorerna och ställdonen kopplas ihop med vanliga 4-poliga M12-kontakter på SIG100 med en IO-Link master. Det ger ett enhetligt ledningsdragningskoncept från fältbuss via IO-Link enheter till vanliga I/O-signaler.
Även installationen av SIG100 är smidig. Användarna kan läsa och anpassa enhetsparametrar med USB-gränssnitt eller IO-Link antingen via SOPAS ET eller via mjukvaran i styrsystemet. Det ger snabb parametrering och driftsättning av SIG100 och spar tid och resurser.
Ett enhetligt ledningsdragningskoncept för olika slags sensorer.

IO-Link är ett nod-till-nodkommunikationsprotokoll för uppkopplingar av smarta sensorer och ställdon i ett automatiseringsnätverk. Informationen blir centralt tillgänglig som tidigare bara varit tillgänglig för de anslutna enheterna. Med SOPAS ET – konfigurationsmjukvaran från SICK – går det att smidigt visualisera och parametrera IO-Link enheter och Gateway SIG100.

Fördelarna med IO-Link

SIG100 är en IO-Link-hub (IO-Link Device). Den går att ansluta till valfri IO-Link master både för inhämtning av information från anslutna enheter och för access till aggregerad systeminformation skapad i logikredigeraren. IO-Link ger många fördelar som t.ex. automatisk avsparning av enhetsparametrar och entydig enhetsdetektering. En IO-Link enhet går att identifiera automatiskt via enhets- och tillverkarspecifik märkning så att rätt enhet används vid byten. Enhetsparametrarna från en specifik sensor går att automatiskt lägga in på en utbytesenhet så att rätt parameterinställning är på plats vid bytet – det ger snabb och felfri driftsättning.

Som medgrundare till IO-Link har SICK ett av marknadens mest omfattande IO-Link sortiment för många olika slags sensorer och detektionstekniker. Gateway SIG100 förverkligar snabb och smidig uppkoppling av binärkopplande sensorer samt skapande av små sensor-aktivatorsystem. Dra fördel av SICK:s stora erfarenhet av olika sensorprinciper samt IO-Link teknik.

Smidigt enhetsutbyte tack vare automatisk enhetsdetektering: det krävs varken specialutbildad personal eller extra hjälpmedel eller anvisningar för att tillförlitligt byta sensorer om du använder IO-Link enheter tillsammans med en IO-Link master.
Visualisering och parametrering av sensorer och Sensor Integration Gateways via SOPAS ET.
Som medgrundare till IO-Link har SICK ett av marknadens mest omfattande IO-Link sortiment. Dra fördel av SICK:s stora erfarenhet av olika sensorprinciper samt IO-Link teknik.

Ett IO-Link system ger många fördelar som standardiseras och förenklad ledningsdragning, högre datatillgänglighet, smidigare enhetsbyten samt utökade diagnosmöjligheter.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Kompatibla produkter

  Binärkopplande sensorer

  Binärkopplande ställdon

  USB
  IO-Link
  Ingångar/utgångar
  S1-S66 portar.
  Stift 2 och 4 går att konfigurera individuellt som digitalingång eller -utgång för överföring av upp till 12 digitala in- eller utgångssignaler.
  CONFIGPort för konfiguration via USB med SOPAS ET (SOPAS ET går att hämta gratis på www.sick.com)
  IP-klassningIP67
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads