Gatewaysystem

Gör dina datauppgifter intelligenta

Gateways ansluter och aggregerar datauppgifterna från sensorer med cloud-tjänster (SaaS, PaaS) från olika branscher och sörjer på så sätt för ett bättre informationsflöde och optimerade processer. Med deras intelligenta tjänst uppfyller de viktiga funktioner som enhetsanslutning, protokollöversättning, datafiltrering och -bearbetning, säkerhet, uppdatering, hantering och mycket mer.

1 träffar:

Intelligent nätverksansluten – göra data användbara och agera aktivt
  • Kompatibel med standardiserade gränssnitt och protokoll för datakommunikation
  • Individuell konfiguration via webbaserat användargränssnitt
  • Integrerad radioteknik och GPS-modul för exakt positionering
  • Open End-to-End-IIoT-arkitektur