Lösningar för artificiell intelligens - automatiseringens verkliga kraft

Artificiell intelligens kan betyda olika saker

Fokusera på helheten. Med många AI applikationer ger vi dig nyckeln till att komma in i en ny era av sensorintelligens. Härmed får du möjligheten att lösa mer krävande uppgifter, anpassa dig snabbt till förändrade förhållanden, känna igen mönster lättare - snabbare och mer pålitligt än någonsin tidigare. Värdefull information samlas in av våra sensorer och tolkas av våra algoritmer. Koncentrera dina resurser och optimera dina arbetsprocesser.

Utnyttja den fulla potentialen av intelligenta sensorer med Deep-Learning-lösningar

Deep Learning är ett delområde av artificiell intelligens. Datorer imiterar mänskliga beslutsprocesser och problemlösningsprocesser. Våra Deep-Learning-lösningar hjälper dig att bli exaktare, flexiblare och i slutändan framgångsrikare. Vi ger dig nyckeln till bästa möjliga användning för dina tekniska utmaningar.

 

Låt dig inspireras av våra användningsexempel

Artificial Intelligence Image 1

Automatisk programbyte på flaskrengöringsmaskinen

Flaskrengöringsmaskinen i dryckesindustrin måste känna igen om de rengör nytt eller returglas. Tidigare valdes respektive program manuellt för att undvika eventuella stillestånd. Genom att använda 2D-visionskameran InspectorP62x i kombination med ntelligent Inspection SensorApp görs nu klassificeringen av flaskor i nytt eller gammalt glas i rengöringsmaskinens inloppsområde enkelt och automatiskt.

Ta reda på mer om applikationen

Artificial Intelligence Image 2

Hög avkastning inom automatiserad träbearbetning

Naturligt odlade produkter är svåra att klassificera med konventionell regelbaserad bildbearbetning. Deep learning-teknik är väl lämpad för klassificering av trädringstrukturen i träindustrin. Med 2D-vision-kamera InspectorP62x i kombination med ntelligent Inspection SensorApp kan du justera träpaneler i en automatiserad process för högsta möjliga avkastning.

Ta reda på mer om applikationen

Artificial Intelligence Image 3

Kvalitetskontroll i persiennproduktionen

Fönsterpersienner fylls med skum för att minska oljud/buller som kan orsakas av t.ex. regn. Skummets expansion under tillverkningsprocessen kan vara ofullständig, vilket kräver en visuell inspektion av de skurna ytorna. Med dStudio och några representativa inlärningsbilder är det enkelt att skapa ett neuralt nätverk som möjliggör en SICK-sensor för denna uppgift. Programvaran lär sig på ett mänskligt sätt att självständigt skilja mellan en homogen skumfyllning och en ofullständig fyllning vid den skurna ytan.

Läs mer om den digitala tjänsten dStudio

Artificial Intelligence Image 4

Kvalitetskontroll av glänsande
föremål i produktmonteringen

Starkt reflekterande material är en verklig inspektionsutmaning för traditionell, regelbaserad maskinsyn. Deep Learning är lämplig för denna typ av applikation, där objekten glänser och har en viss naturlig variation. Delar som ska monteras kan saknas eller placeras felaktigt, t.ex. skruvgängorna vid monteringen av en produkt. Klassificeringen av monterade delar med en glänsande yta kan göras med en InspectorP62x-kamera för bildinsamling tillsammans med Intelligence Inspection SensorApp .

Ta reda på mer om SensorApp

Artificial Intelligence Image 5

Känna igen fiskens exakta placering
i produktionen

Objekt med små skillnader inom en klass är svåra att skilja med konventionell, regelbaserad maskinsyn. Deep Learning är väl lämpad för att identifiera och klassificera fiskens exakta placering på transportbandet. Med InspectorP62x 2D-vision-kamera i kombination medIntelligent Inspection SensorApp möjliggör detektering av den exakta positionen en exakt och automatiserad bearbetning av fisken.

Ta reda på mer om Intelligent inspektion

Artificial Intelligence Image 8

Skapa din egen SensorApp med SICK AppSpace

SICK AppSpace Eco-System låter dig skapa din egen SensorApp som uppfyller dina krav exakt. Du kan till exempel skapa en SensorApp som söker efter främmande kroppar i ett homogent bulkmaterial. Deep Learning möjliggör inte bara lösningen av ett sådant specifikt användningsfall. Vidarebefordra helt enkelt lösningen. På detta sätt kan din slutkund enkelt anpassa din lösning till alla liknande applikationer.

Ta reda på mer om SICK AppSpace

Artificial Intelligence Image 6

Inspektion av lödfogen

Det kan vara svårt att inspektera lödfogar. Faktorer som ytreflexioner och en stor variation i det visuella utseendet är en stor utmaning. Om du kan använda exempelbilder för att förklara vad du ska leta efter, ger Deep Learning inte bara hög igenkänningsnoggrannhet utan underlättar och påskyndar också din lösningsutveckling. Med dStudio och några representativa inlärningsbilder är det enkelt att skapa ett neuralt nätverk, som möjliggör en SICK-sensor för denna uppgift.

Ta reda på mer om Deep Learning

Lösningsportfölj för artificiell intelligens

SICK AppSpace Artificial Intelligence
Artificiell intelligens för SICK-sensorer
Deep Learning
 
Träning av neurala nätverk för att klassificera bilder

dStudio

Deep Learning Classification License

Classification License

SICK AppSpace SensorApps
2D-Machine-Vision-lösning baserad på Deep Learning
Intelligent Inspection
SICK Lifetime Services

Gold Deep Learning Starter Package

2D-visionssensor
Effektiv 2D-visionssensor för trånga utrymmen
InspectorP61x
Användarvänlig. Kompakt. Flexibel.
InspectorP62x
Konfigurerbar. Programmeringsbar. Kompakt. Flexibel.
InspectorP63x
Konfigurerbar. Programmeringsbar. Lönsam. Snabb.
InspectorP64x
Konfigurerbar. Programmeringsbar. Effektiv. Långa räckvidder.
InspectorP65x
Explore our Deep Learning with dStudio for free
Explore our Deep Learning with dStudio for free

Testa Deep Learning med dStudio kostnadsfritt

Testa nu

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra experter

Maskin Vision

Industriella bildbearbetningslösningar är perfekt lämpade för automatiska inspektions- och mätuppgifter.

Ta reda på mer