Stationära streckkodsläsare
CLV69x

Flexibel och effektiv på högsta nivå

Din fördel

 • Högre läshastighet vid skadade, smutsiga och/eller delvis dolda streckkoder tack vare förbättrad algoritm SMART+
 • Högsta precision även vid krävande applikationer tack vare den höga räknekapaciteten
 • Ingen extra Ethernet-gateway krävs vid användningen av Ethernet-kloningskontakten – prisvärt
 • Tidsbesparing vid idrifttagning tack vare integrerade funktionsknappar och LED-stapeldiagram
 • Den unika scannerintelligensen möjliggör ett flexibelt utmatningsformat och minskar dessutom programmeringsarbetet i styrningen
 • Prisvärd, eftersom standardapplikationer utan en extra systemkontroll kan förverkligas – integrerad spårning

Översikt

Flexibel och effektiv på högsta nivå

Den stationära streckkodsläsaren CLV69x erbjuder högsta läshastighet vid snabb bearbetning och hög säkerhet vid läsningen. Autofokusfunktionen baseras på en integrerad avståndsmätning och möjliggör en höjdoberoende läsning av koder inom läsfältet. En enkel och användarvänlig parameterinställning garanteras av det enhetliga användningskonceptet SOPAS-ET från SICK. Tack vare den integrerade kodrekonstruktionstekniken SMART+ läser scannern inte bara streckkoder oberoende av lutningen, utan avkodar även kraftigt nedsmutsade och delvis förstörda koder. Tack vare den integrerade spårningen genomförs standardapplikationer med CLV69x utan en extra systemkontroll. Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne möjliggör inte bara ett snabbt och enkelt scannerbyte, utan erbjuder också extra flexibilitet vid genomförandet av olika applikationer.

I korthet
 • Utökad kodrekonstruktionsteknik SMART+
 • Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne
 • Integrerad CAN, Ethernet och D-Sub (beroende på använd kloningskontakt)
 • Stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
 • Enhetlig samt användarvänlig GUI “SOPAS ET”
 • Integrerad spårning utan användning av en extra systemkontroll
 • Flexibel sorterings- och filterfunktion
 • Integrerat LED-stapeldiagram med kontrollpanel

 

4Dpro - The flexibility you need 

 • Standardized connectivity
 • Common user interface
 • Common set of accessories
Learn more

Fördelar

Hög tillgänglighet på anläggningen för stora arbetsområden

När stora arbetsområden måste täckas in med högt genomflöde visar CLV69x framfötterna. Läsaren är utrustad med autofokus för att kunna avläsa olika modulstorlekar och reagera på varierande läsavstånd. Därför krävs det inga ytterligare identifieringslösningar. När inställningarna väl har gjorts överförs de till eventuella utbytesenheter via en flexibel kloningskontakt, för undvika stillestånd på anläggningar och transportband.
Otroligt skärpedjup tack vare autofokus Tack vare integrerat autofokus krävs det bara en enhet för olika kodstorlekar och skiftande läsavstånd för att täcka in stora arbetsområden. Därmed behövs inga sensorer såsom fotoceller som utlöser fokusomkoppling.
Högre effektivitet genom nätverk och spårning CLV69x-enheterna kan användas tillsammans i nätverk som spårbarhetssystem i båda riktningarna. Streckkodsläsarna har en integrerad spårningsfunktion vilket möjliggör ett stort genomflöde av objekt med olika höjd oavsett kodens placering på transportbandet (360°-avläsning).
Kloningskontakten glömmer ingenting Det genomtänkta konceptet med flexibla kloningskontakter ger en mycket hög tillgänglighet på anläggningar. Med enhetlig anslutningsteknik och kloningsfunktion går eventuella enhetsbyten snabbt och smidigt.

Mindre stilleståndstid tack vare autofokus och kloningskontakt.

Pålitlig avläsning även under tuffa förhållanden

Kraftiga temperaturväxlingar och höga vibrationer kan göra att koder inte läses av. Då är CLV69x med frontglasuppvärmning och stötdämpare lösningen för att hålla No Reads på ett minimum. Bildåtergivningen fungerar som extra säkring för analysen av avläsningsresultaten.
Trots skiftande omgivningstemperaturer För att även kunna säkerställa en processäker drift i kylmiljöer med temperaturer ned till −35 °C är CLV69x utrustad med integrerad uppvärmning beroende på enhetsvariant. Den stationära streckkodsläsaren behöver varken något utrymme för att byggas in eller några extra kablar för att ansluta värmen. Om man lägger till ytterligare uppvärmning av frontglaset blir det inte heller någon frost på siktfönstret.
Stadig tack vare stötdämpare Den specialutvecklade hållaren som är till för att användas vid kraftiga vibrationer eller stötar kompenserar för krafterna som CLV69x utsätts för. Detta förlänger livslängden på streckkodsläsaren betydligt.
Analysera med bildåtergivning Bildåtergivningen är till för att illustrera registrerade bilddata och fokusförloppet hos genomförda avläsningar i ett program – grunden för en pålitlig No-Read-analys.

Bildåtergivningen säkerställer att datakodningen hela tiden optimeras under mycket svåra läsvillkor.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Optiskt fokusAutofokus
  Öppningsvinkel≤ 60° / ≤ 50°
  Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.200 Hz
  Kodupplösning0,17 mm ... 1,2 mm
  Läsavstånd400 mm ... 2.200 mm
  Ethernet✔ , TCP/IP
  PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul
  EtherNet/IP™
  Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
  CAN
  PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
  DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
  Vikt1.500 g / 2.200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads