Stationära streckkodsläsare
CLV65x

Alltid i (auto-)fokus

Din fördel

 • Prisvärd, eftersom det inte krävs några varianter eller extra ljusridåer för fokusändring tack vare autofokus
 • Tidsbesparing vid idrifttagningen tack vare intelligent auto-setup och funktionsknappar
 • Enkel firmware-uppdatering med MicroSD-minneskort: ingen PC krävs
 • Ännu högre läshastighet vid skadade, smutsiga och delvis dolda streckkoder tack vare förbättrad SMART-algoritm
 • Mindre programmeringsarbete i styrsystemet, eftersom data kan överföras till styrsystemet med önskat format
 • Tack vare den integrerade webbservern krävs ingen extra programvara för enkla övervaknings- och diagnoskontroller

Översikt

Alltid i (auto-)fokus

Höghastighetsscannern CLV65x med autofokus identifierar streckkoder med olika modulbredder på mellan 0,25 mm och 1,0 mm med extremt stort skärpedjup. Läsavståndet, beroende på modulbredden, kan vara upp till 1 600 mm vid ett skärpedjup på 1 425 mm. Den kombinerar en hög läshastighet med den förbättrade kodrekonstruktionen SMART, en läsalgoritm som kan identifiera och avkoda skadade, dåligt tryckta eller delvis dolda streckkoder. Hela produktfamiljen är så flexibel att nästan alla läskrav och format kan uppfyllas Tack vare den integrerade webbservern kan information om lässtatistik, diagnostikdata m.m. hämtas utan extra programvaror.

Denna scanner med integrerad Ethernet och integrerat autofokussystem är den mest kompakta i sin klass och därmed perfekt för användningen inom lager- och transporttekniken. Dessutom står även en variant med oscillerande spegel till förfogande.

I korthet
 • Extremt stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
 • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
 • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
 • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
 • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
 • Integrerad webbserver för diagnostikdata och nätverksövervakning
 • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
 • Integrerat LED-stapeldiagram

 

4Dpro - The flexibility you need 

 • Standardized connectivity
 • Common user interface
 • Common set of accessories
Learn more

Fördelar

Automatisk kodfokusering för stora arbetsområden

Med hjälp av autofokus kan koder läsas av tillförlitligt från olika läsavstånd med ett skärpedjup på 1 500 mm. Det behövs ingen inställning av fokuspositionen eller anslutning av en trigger för fokusomkoppling. Detta underlättar både idrifttagning och integration i kompletta systemlösningar.
Otroligt skärpedjup tack vare autofokus Tack vare integrerat autofokus krävs det bara en enhet för olika kodstorlekar och skiftande läsavstånd för att täcka in stora arbetsområden. Därmed behövs inga sensorer såsom fotoceller som utlöser fokusomkoppling.
Högre effektivitet genom nätverk och spårning CLV65x-enheterna kan användas tillsammans i nätverk som spårbarhetssystem i båda riktningarna. Streckkodsläsarna har en integrerad spårningsfunktion vilket möjliggör ett stort genomflöde av objekt med olika höjd oavsett kodens placering på transportbandet (360°-avläsning).

Tack vare autofokus krävs det inte lika mycket arbetskrävande installationer när stora arbetsområden måste täckas in.

Svårigheter är till för att lösas

Vid avläsning av streckkoder utgör reflektioner mer än en oönskad sidoeffekt. Med hjälp av polarisationsfilter kan CLV65x göra en tillförlitlig avläsning även vid totalreflektion utan att enheten måste lutas. Uppvärmning och stötdämpning gör att det fungerar även vid frost och kraftiga vibrationer.
Polarisationsfiltret trycker enkelt undan ljusreflexerna Streckkoder på eller under glänsande material, t.ex. folie, avläses med gott resultat av varianten med polarisationsfilter. En sluttande montering är inte nödvändig. Därmed sparar man värdefull plats i maskinanläggningen.
Trots skiftande omgivningstemperaturer För att även kunna säkerställa en processäker drift i kylmiljöer med temperaturer ned till −35 °C är CLV65x utrustad med fastsatt uppvärmning beroende på enhetsvariant. Tack vare intelligent styrning kan streckkodsläsaren utnyttja billigare nattaxa på elen.
Stadig tack vare stötdämpare Den specialutvecklade hållaren som är till för att användas vid kraftiga vibrationer eller stötar kompenserar för krafterna som CLV65x utsätts för. Detta förlänger livslängden på streckkodsläsaren betydligt.

Tillförlitliga avläsningar även vid tuffa omgivningsvillkor och blanka ytor.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Optiskt fokusAutofokus
  Öppningsvinkel≤ 50°
  Scanningsfrekvens600 Hz ... 1.000 Hz
  Kodupplösning0,25 mm ... 1 mm
  Läsavstånd125 mm ... 1.625 mm
  PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul / ✔
  EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
  Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
  CAN
  CANopen
  PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
  DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
  Ethernet✔ , TCP/IP
  EtherNet/IP™
  Vikt250 g ... 520 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads