Mobila handhållna streckkodsläsare
IDM26x

2D-kodidentifiering i tuffa miljöer

Din fördel

 • Snabb och korrekt läsning, även vid dåligt tryckta streckkoder – ingen manuell datainmatning krävs
 • Hög tillförlitlighet tack vare IP-klassning IP65 för industrin och robust hus
 • Enkel fokusering på streckkoden tack vare väl synligt laserkors
 • En enkel och flexibel integrering i industriella fältbussnätverk tack vare anslutningstekniken från SICK
 • En intuitiv och enkel hantering tack vare olika läsbekräftelser

Översikt

2D-kodidentifiering i tuffa miljöer

Den mobila handhållna streckkodsläsaren IDM26x identifierar tvådimensionella koder, men även alla vanliga linjära och staplade endimensionella koder säkert och tillförlitligt. Tack vare det robusta, IP 65-skyddade huset klarar den handhållna läsaren även av ogynnsamma omgivningsvillkoren. Den är ändå lätt, ligger bra i handen och kan hanteras lätt och intuitivt tack vare den tredubbla läsbekräftelsen med LED, ljudsignal och vibration. De trådlösa varianterna garanterar flexibilitet och rörlighet. Anslutningsmoduler från SICK kan användas för en integrering i industriella fältbussar, t.ex. PROFIBUS eller PROFINET. Kombinationen av en tillförlitlig kodläsning, en robust design och anslutningstekniken från SICK möjliggör en användning i många olika, industriella användningsområden.

I korthet
 • Identifiering av alla vanliga 1D-, 2D-koder och staplade koder
 • Tillförlitlig, säker och snabb kodläsning
 • Robust och stabilt hus med IP-klassning IP 65
 • Stöttar alla vanliga, kabelförsedda eller trådlösa gränssnitt samt industrifältbussar tack vare anslutningstekniken från SICK
 • Läsbekräftelse (good read) med LED, ljudsignal och vibration

Fördelar

Integration i industrinätverk

Med modulbaserad anslutningsteknik kan den handhållna streckkodsläsaren från SICK integreras i en mängd olika fältbusstekniker som PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT®. Vid användning i system med t.ex. fasta 1D- eller 2D-visionskameror eller RFID-skriv-/läsenheter är AUX-slinganslutning en kostnadseffektiv lösning.
Stationära volymmätningssystem kräver ofta en mobil kodläsare för varuidentifiering – kostnadseffektiv lösning genom AUX-slinganslutning.
Denna instruktionsvideo beskriver exempel på material och arbetssteg för integration i ett fältbussnätverk.
Enkel PROFIBUS-integration i stora track and trace-system möjliggörs via fältbussmodulen CDF600.

Enkel integration i en mängd olika fältbusstekniker och identifieringssystem genom modulär anslutningsteknik

Industrianvändning: handfasta fördelar för din flexibilitet

Den handhållna scannern IDM26x identifierar tvådimensionella koder, men även alla vanliga linjära och staplade koder säkert och tillförlitligt. Tack vare det robusta huset med IP-klassning IP65 klarar den handhållna scannern även av ogynnsamma omgivningsvillkor. Den är ändå lätt, ligger bra i handen och kan hanteras lätt och intuitivt tack vare den tredubbla läsbekräftelsen med LED, ljudsignal och vibration. De trådlösa varianterna garanterar flexibilitet och rörlighet. Kombinationen av en tillförlitlig kodläsning, en robust design och anslutningstekniken från SICK möjliggör en användning i många olika, industriella användningsområden.
Beprövad identifiering i fabriksautomation: hög tillförlitlighet tack vare IP-klassning IP65 för industrin och robust hus.
Dataregistrering i produktionen: spårbarhet för produkter och processer genom säker kodidentifiering.
Mobil volymmätning av styckegods och pallar. Koden registreras av den handhållna scannern och volymmätningen startar.

Kompakt, extremt robust och stöttålig för tuffa och krävande industrimiljöer

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  AnvändningsområdeIndustrianvändning
  Läsbara kodstrukturer1D-koder, 2D-koder, Stacked
  Kodupplösning

  ≥ 0,07 mm 1)

  ≥ 0,13 mm 2)

  Läsavstånd30 mm ... 400 mm
  Sensor1 280 px x 800 px
  Omgivningstemperatur under drift–20 °C ... +50 °C
  IP-klassningIP65
  Stöttålighet50 fallprov från 2 m höjd på betong
  Ethernet✔ , TCP/IP, tillval via extern anslutningsmodul
  PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul
  EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
  Seriell✔ , RS-232
  PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
  DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
  USB
  Bluetooth
  • 1) Gäller för kod 39.
  • 2) Gäller för Data Matrix kod.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads