Mobila handhållna streckkodsläsare
IDM24x

Identifierar 2D-koder komfortabelt och säkert

Din fördel

 • Bara en enhet för många olika kodtyper
 • Snabb och korrekt identifiering utan manuell datainmatning
 • Enkel och ergonomisk hantering, även vid scanningsintensiva tillämpningar
 • Flexibla användningsmöjligheter tack vare olika användaralternativ
 • Den trådlösa varianten garanterar flexibilitet i alla applikationer

Översikt

Identifierar 2D-koder komfortabelt och säkert

Den mobila handhållna streckkodsläsaren IDM24x identifierar tvådimensionella koder, men även alla vanliga linjära och staplade endimensionella koder säkert och tillförlitligt. En innovativ, miniatyriserad matriskamera möjliggör en snabb och säker kodidentifiering. Kodens position spelar ingen roll. Scannern ligger bra i handen tack vare den extremt lätta, ergonomiskt formade designen och möjliggör därmed en bekväm användning. I presentationsläget identifierar scannern automatiskt koder, som hålls framför den, och startar läsningen. Med hjälp av de kabelförsedda versionerna och trådlösa varianterna står optimala lösningar till förfogande för respektive applikation. Kombinationen av en snabb och tillförlitlig registrering av 1D- och 2D-koder, en ergonomisk design och enkel hantering är den perfekta förutsättningen en daglig användning i de mest skilda mindre tuffa användningsområden.

I korthet
 • Identifiering av alla vanliga 1D-, 2D-koder och staplade koder
 • Tillförlitlig, säker och snabb kodläsning
 • Kompakt konstruktion, lätt hus
 • Manuell hantering och handsfree-hantering i presentationsläget
 • Kabelförsedda versioner och trådlösa varianter tillgängliga

Fördelar

Integration i industrinätverk

Med modulbaserad anslutningsteknik kan den handhållna streckkodsläsaren från SICK integreras i en mängd olika fältbusstekniker som PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT®. Vid användning i system med t.ex. fasta 1D- eller 2D-visionskameror eller RFID-skriv-/läsenheter är AUX-slinganslutning en kostnadseffektiv lösning.
Stationära volymmätningssystem kräver ofta en mobil kodläsare för varuidentifiering – kostnadseffektiv lösning genom AUX-slinganslutning.
Denna instruktionsvideo beskriver exempel på material och arbetssteg för integration i ett fältbussnätverk.
Enkel PROFIBUS-integration i stora track and trace-system möjliggörs via fältbussmodulen CDF600.

Enkel integration i en mängd olika fältbusstekniker och identifieringssystem genom modulär anslutningsteknik

Allmän användning: aldrig har tillförlitlig kodläsning varit så enkelt

Den handhållna scannern IDM24x identifierar tvådimensionella koder, men även alla vanliga linjära och staplade streckkoder säkert och tillförlitligt. En innovativ, miniatyriserad matriskamera möjliggör en snabb och säker kodidentifiering. Kodens position spelar ingen roll. Scannern ligger bra i handen tack vare den extremt lätta, ergonomiskt formade designen och möjliggör därmed en bekväm användning.

Kombinationen av en snabb och tillförlitlig registrering av 1D- och 2D-koder, en ergonomisk design och enkel hantering är den perfekta förutsättningen en daglig användning i de mest skilda mindre tuffa användningsområden.

Korrekt identifiering av streckkoder på prover i kliniska analyser utan manuell datainmatning. Endast en enhet för många olika koder.
Mobil identifiering av plockmaterial. Snabb kodidentifiering oavsett kodens position tack vare inbyggd matriskamera.
Den handhållna scannern är lämplig för läsning av 1D-, 2D-koder och staplade koder vid varumottagning.

Kostnadseffektiv: snabb och tillförlitlig avläsning av 1D- och 2D-koder för daglig användning i de mest skilda mindre tuffa användningsområden

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  AnvändningsområdeStandardanvändning
  Läsbara kodstrukturer1D-koder, 2D-koder, Stacked
  Kodupplösning

  ≥ 0,07 mm 1)

  ≥ 0,13 mm 2)

  Läsavstånd30 mm ... 400 mm
  Sensor1 280 px x 800 px
  Omgivningstemperatur under drift–10 °C ... +50 °C
  IP-klassningIP42
  Stöttålighet25 fallprov från 1,8 m höjd på betong
  Ethernet✔ , TCP/IP, tillval via extern anslutningsmodul / ✔ , tillval via extern anslutningsmodul
  PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul
  EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
  Seriell✔ , RS-232
  PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
  DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
  USB
  Bluetooth
  • 1) Gäller för kod 39.
  • 2) Gäller för Data Matrix kod.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads