Mobila handhållna streckkodsläsare
IDM14x

Mångsidiga

Din fördel

 • Tillförlitlig läsning även av dåligt tryckta streckkoder – ingen manuell datainmatning krävs
 • Hög användarkomfort tack vare ergonomisk husdesign och vikt
 • Hög tillgänglighet tack vare kompakt husdesign
 • Smidig streckkodsfixering tack vare väl synlig scanningslinje
 • Ökad produktivitet tack vare hög läshastighet

Översikt

Mångsidiga

De mobila handhållna streckkodsläsarna IDM14x klarar av många olika streckkodsapplikationer. Enheterna läser alla vanliga 1D-streckkoder och PDF-varianterna läser även staplade koder, t.ex. PDF417. Alla enheterna är mycket lätta och ligger bra i handen tack vare det ergonomiskt formade huset. Med hjälp av de kabelförsedda Bluetooth-varianterna finns det optimala lösningar för alla användningsområden. Den integrerade, linjära imager-scanenheten kan identifiera koder på ett avstånd av upp till 850 mm. Även skadade koder eller koder med svag kontrast är inget problem. Kombinationen av hög läsprestanda, olika enhetsvarianter, alla med en utmärkt, ergonomisk design gör IDM14x till den perfekta lösningen för många tillämpningar inom kontorsautomation, fabriksautomation samt lager och logistik.

I korthet
 • Läsavstånd på upp till 850 mm
 • Identifiering av alla vanliga, linjära streckkoder
 • Scanningshastigheter på upp till 500 scanningar/sekund
 • Klarar 24 fallprov från 1,8 m höjd
 • Väl synlig scanningslinje
 • IP-klassning IP 41

Fördelar

Integration i industrinätverk

Med modulbaserad anslutningsteknik kan den handhållna streckkodsläsaren från SICK integreras i en mängd olika fältbusstekniker som PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT®. Vid användning i system med t.ex. fasta 1D- eller 2D-visionskameror eller RFID-skriv-/läsenheter är AUX-slinganslutning en kostnadseffektiv lösning.
Manuell mobil kodläsning krävs ofta som back-up för just stationära track and trace-system. Detta kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt med AUX-anslutning.
Denna instruktionsvideo beskriver exempel på material och arbetssteg för integration i ett fältbussnätverk.
Enkel PROFIBUS-integration i stora track and trace-system möjliggörs via fältbussmodulen CDF600.

Enkel integration i en mängd olika fältbusstekniker och AUX-anslutning för identifieringssystem genom modulär anslutningsteknik

Aldrig har tillförlitlig kodläsning varit så smidig

De handhållna streckkodsläsarna IDM14x klarar av många olika streckkodsapplikationer. De läser av alla vanliga 1D-streckkoder och PDF-varianterna i produktfamiljen läser även staplade koder, t.ex. PDF417. Alla enheterna är mycket lätta och ligger bra i handen tack vare det ergonomiskt formade huset. Med de kabelförsedda WPAN-varianterna finns den optimala lösningen för varje tillämpning. Den integrerade, linjära imager-scannerenheten kan identifiera koder på ett avstånd av upp till 850 mm. Även skadade koder eller koder med svag kontrast är inget problem. Kombinationen av hög läsprestanda, ergonomisk design och ett stort urval av enheter gör IDM14x till den perfekta lösningen för många tillämpningar inom kontorsautomation, fabriksautomation samt lager och logistik.
Vid läsning av provkoder inom klinisk analys: Med endast en enhet kan man läsa av och identifiera olika typer av koder snabbt och korrekt utan manuell datainmatning.
Hög produktivitet: Snabb avläsning även på dåligt tryckta 1D-koder eller staplade koder inom kontorsautomation och dokumenthantering.
Tidsbesparande användning i presentationsläget: Ingen mer krävande aktivering av utlösningsomkopplaren.

Kostnadseffektiv: snabb och tillförlitlig avläsning av 1D-koder eller staplade koden som PDF417 för daglig användning i de mest skilda mindre tuffa användningsområden

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  AnvändningsområdeStandardanvändning
  Läsbara kodstrukturer1D-koder, Stacked
  Kodupplösning≥ 0,076 mm
  Läsavstånd20 mm ... 850 mm 1)
  Omgivningstemperatur under drift–10 °C ... +50 °C
  IP-klassningIP41
  Stöttålighet25 fallprov från 1,8 m höjd på betong
  Ethernet✔ , TCP/IP, tillval via extern anslutningsmodul
  PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul
  EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
  Seriell✔ , RS-232 TTL
  PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
  DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
  USB
  PS/2
  Bluetooth
  • 1) Detaljer, se läsfältsdiagrammet.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads