Hygienic Solutions för livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin

Hygienanpassade sensorlösningar för de mest skilda utmaningar

Portföljen med rostfria sensorer och tillbehör från SICK erbjuder hygienanpassade lösningar för flexibel automatisering, säkring av maskiner och processer, kvalitetkontroller och identifieringsapplikationer. För att säkerställa genomgående och permanent säkerhet för produkter och processer måste man lösa utmaningarna beträffande kemiskt motstånd, termiskt motstånd, täthet och konstruktionsmässig design av rostfria sensorer samt uppfylla marknadens standarder. Dessa är dessutom förbundna med varandra som länkar i en kedja, så att den svagaste länken anger måttet på sensorns eller systemlösningens hygienduglighet.

hygienic solutions infographic1 english


hygienic solutions infographic1 english


Washdown och hygiendesign: en investering som lönar sig

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

Hygienanpassade sensorer glänser, inte bara genom sina rostfria hus, utan även genom ett antal egenskaper som säkerställer bästa möjliga kemiska och termiska beständighet och täthet. Bakom hygiendesignen av de rostfria sensorerna från SICK står kompetens från livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. För de olika hygienzonerna i dessa branscher gäller olika höga krav. Därför måste sensorer för produktberörande zoner, livsmedelszoner och sprutzoner uppfylla strängare krav än sensorer för icke produktberörande zoner och icke livsmedelszoner.

Produktberörande zoner

Konstruktion och hygiendesign av sensorer för läkemedelsindustrin följer de stränga hygieniska standarderna som gäller i detta område: genom en konsekvent husdesign utan springor, släta övergångar till frontglasen, manöver- och visualiseringskomponenter på sensorn samt rundade hörn och sneda ytor undviks rester och därmed grogrund för bakterier och andra mikroorganismer på ett tillförlitligt och permanent sätt. Vid rengöring av maskindelar används ofta aggressiva kemikalier som väteperoxid.

 

Livsmedelszon (hygienzon)

Hygienanpassade sensorer har konstruerats så att de får vara i direkt kontakt med livsmedel, alltså hygienzonen i en maskin. Maskiner och anläggningar med hygienisk design har inga eller så gott som inga ytor där produkten kan vidhäfta. Mindre produktvidhäftning innebär mindre arbete med rengöring och lägre förbrukning av rengöringsmedel, vatten och energi. Tillgängligheten av anläggningen ökar tack vare kortare tider för rengöring: en ekonomisk fördel, särskilt vid frekventa produktbyten.

 

Sprutzon (rengöringszon, washdown)

Washdown förutsätter att våtrengöring av maskinens sprutområde kan utföras snabbt och enkelt – och att inga eller så gott som inga rester (livsmedel, rengöringsmedel eller vatten) blir kvar på ytorna. Sensorer i sprutzonen måste därför vara robusta och tåla rengöringsmedel och högtrycksrengöring.