Glans-sensor

Glans i kombination med prestanda

Glansmätaren Glare detekterar och urskiljer glansnivåer på plana ytor. Den åstadkommer en maximal balans mellan tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Glans på objektsytor har hittills betraktats som en störfaktor och har varit en svårt att lösa för teknikerna. Numera är glansegenskaper ett åtskillnadskriterium för processstyrning – oavsett färg, transparens eller mönster. Inga fler rynkade pannor över olösliga tekniska problem. Utrustad med intelligent Delta-S-Teknologi är Glare ytterligare en milstolpe inom den kundorienterade utvecklingen av sensorer. Återigen har SICK bekräftat sin ledande ställning inom området optoelektroniska sensorer för detektering av ett brett spektrum av objekt.

1 träffar:

Experten på glans
  • Objektdetektering eller -differentiering baserat på glansnivå på ytor
  • Flera driftstyper kan konfigureras, beroende på vad som behövs för applikationen
  • Integrerad injusteringshjälp
  • Integrerade automatiseringsfunktioner
  • Två digitala Push-Pull-utgångar och en konfigurerbar ingång
  • Känsligheten kan ställas in på objektegenskaper
  • IO-Link ger enkel dataåtkomst från SPS
  • Snabb och enkel konfigurering