Genomtänkt säkerhet: den säkra ljusridån deTec4

2019-mar-22

Beträffande funktionsprincip erbjuder idag många tillverkare Säkra ljusridåer för olycksskydd vid maskiner. Men användarna vill ha mer än ”bara säkerhet”. Man efterfrågar intelligenta extrafunktioner med processtransparens, flexibilitet, användar- och underhållsvänlighet eller integrerade automatiseringsfunktioner som skapar mervärde och säkerställer en snabb återbetalning och hög framtidssäkerhet. Genomtänkt säkerhet – denna grundtanke genomsyrar hela utformningen av den säkra ljusridån deTec4

Den grundläggande informationen kan fattas kort – bland annat skyddsfältshöjder på 300 mm till 2 100 mm, säkerhetsteknisk dimensionering enligt Performance Level e enligt EN ISO 13849, SIL3 enligt IEC 61508 och Typ 4 enligt IEC EN 61496-1, reducerad upplösning, strålkodning, 2-signal-muting, skyddsklass IP65 och IP67 eller hög temperaturbeständighet på -30 °C till +55 °C.

Ännu intressantare är de modulära funktionerna och innovativa egenskaperna hos deTec4 som inga andra säkra ljusridåer kan uppvisa i denna kombination. Tack vare ”Smart Presence Detection” aktiverar deTec4 intrångsskyddet endast om en person faktiskt befinner sig i fara. Till skillnad från vanliga säkra ljusridåer kan deTec4 tillförlitligt filtrera bort t.ex. sågspån och svetsgnistor i skyddsfältet och samtidigt skydda personer på ett säkert sätt. Detta reducerar oplanerade stilleståndstider och maskinbortfall och ökar produktiviteten hos maskiner och anläggningar.

 

 

Lika användarvänliga men betydligt mer omfattande är diagnosmöjligheterna via närfältskommunikation och mobilappen ”SICK Safety Assistant”. Medan närfältskommunikation och mobilappen möjliggör momentan diagnos och snabb felavhjälpning på plats, säkerställer sensorkommunikationen via IO-Link kontinuerliga fjärrdiagnosdata och omfattande dataanalys och visualisering i SOPAS Engineeringtool (ET). På detta sätt kan man utföra riktad felsökning vid störningar och snabbt återupprätta sensorfunktionerna och maskinens driftberedskap. Dessutom erbjuder kommunikationen via IO-Link möjligheten att utnyttja data från deTec4 för ytterligare mät- och automatiseringsfunktioner.

 

Heiko Kahle

Ansvarig för affärsenheten Light Beam Systems

Sedan 2010 är Heiko Kahle ansvarig för affärsenheten Light Beam Systems hos SICK. Sedan 2000 har diplomingenjören för elektroteknik hos SICK arbetat med Industrial Safety och innehaft flera ledande positioner inom produktavdelningen för optoelektroniska säkra sensorer.

Har du frågor?

Kontakta våra experter