In-situ-gasanalysatorer
ZIRKOR302

Det andra sättet för syremätning

Din fördel

 • Automatisk kontroll och justering av mätningen med omgivningsluft
 • Inga dyra testgaser krävs
 • Ingen baktändning i mätgasen möjlig, eftersom sensorn befinner sig utanför mätgasen
 • Processgasövervakning, även vid höga temperaturer
 • Snabb mätning direkt i processen ger en tidsnära styrning

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

Översikt

Det andra sättet för syremätning

In-situ gasanalysatorn ZIRKOR302 från SICK erbjuder en tillförlitlig och snabb syremätning, även vid höga temperaturer. Tack vare mätprincipen med strömsond behövs ingen dyr testgas, det räcker med omgivningsluft. Analysatorn är inte någon tändkälla i mätgasen tack vare dess säkerhetsinriktade konstruktion. Den tillvalda utvärderingsenheten möjliggör en hantering av upp till tre analysatorer.

I korthet
 • Innovativ mätprincip med strömsond
 • Fast, fysikalisk nollpunkt och linjär mätsignal
 • Alla gasförande delar är uppvärmda
 • Version tillgänglig för höga temperaturer
 • Kort responstid
 • Hantering av upp till tre analysatorer via en utvärderingsenhet

Tillbehör

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 
 • Analysatorenhet ZIRKOR302 E

  Analysatorenhet ZIRKOR302 E

  BeskrivningAnalysator med tryckluftdriven ejektor
  MätstorheterO2
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetO2
  MätprinciperZirkoniumdioxidströmsond
  Gasflöde
  0,5 l/h
  Mätområden
  O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
  Certifierade mätområden
  O20 ... 21 Vol.-%
  Inställningstid (t90)
  ≤ 20 s
  Med standardmätgasuttagsanordning, längd = 1 m
  Nollpunktsavvikelse
  ≤ 0,2 Vol.-%: vid underhållsintervall
  Referenspunktsavvikelse
  ≤ 0,2 Vol.-%: vid underhållsintervall
  Processtemperatur
  Sond av rostfritt stål0 °C ... +700 °C
  Inconel-sond0 °C ... +950 °C
  Keramiksond0 °C ... +1.400 °C
  Processtryck
  700 hPa ... 1.100 hPa
  Processgasfuktighet
  Ej kondenserande
  Omgivningstemperatur
  –20 °C ... +55 °C
  Lagringstemperatur
  –40 °C ... +85 °C
  Överensstämmelser

  Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  EN 14181

  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65 / NEMA 4x
  Analoga utgångar1 utgång:
  0/4 ... 20 mA, 800 Ω
  0 ... 10 V
  Potentialfria, kan utökas med ytterligare en I/O-modul
  Digitala utgångar4 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
  Tillval
  Digitala ingångar4 ingångar:
  + 24 V
  Tillval
  Indikering
  LC-display
  Inmatning

  Funktionsknappar

  Pilknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  Dimensioner (B x H x D)
  Se måttskisserna
  Vikt
  27 kg
  Med standardmätgasuttagsanordning, längd = 1 m
  Med värme för mätgasuttagsanordning, ytterligare4 kg ... 6 kg
  Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens48 ... 62 Hz
  Effektförbrukning≤ 250 VA
  Hjälpmedel
  Tryckluft4–6 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
  KorrigeringsfunktionerAutomatisk kontroll och justering med omgivningsluft
  Monterade komponenterMätgaspump
 • Analysatorenhet ZIRKOR302 P

  Analysatorenhet ZIRKOR302 P

  BeskrivningAnalysator med integrerad mätgaspump
  MätstorheterO2
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetO2
  MätprinciperZirkoniumdioxidströmsond
  Gasflöde
  0,5 l/h
  Mätområden
  O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
  Certifierade mätområden
  O20 ... 21 Vol.-%
  Inställningstid (t90)
  ≤ 20 s
  Med standardmätgasuttagsanordning, längd = 1 m
  Nollpunktsavvikelse
  ≤ 0,2 Vol.-%: vid underhållsintervall
  Referenspunktsavvikelse
  ≤ 0,2 Vol.-%: vid underhållsintervall
  Processtemperatur
  Sond av rostfritt stål0 °C ... +700 °C
  Inconel-sond0 °C ... +950 °C
  Keramiksond0 °C ... +1.400 °C
  Processtryck
  700 hPa ... 1.100 hPa
  Processgasfuktighet
  Ej kondenserande
  Omgivningstemperatur
  –20 °C ... +55 °C
  Lagringstemperatur
  –40 °C ... +85 °C
  Överensstämmelser

  Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  EN 14181

  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65 / NEMA 4x
  Analoga utgångar1 utgång:
  0/4 ... 20 mA, 800 Ω
  0 ... 10 V
  Potentialfria, kan utökas med ytterligare en I/O-modul
  Digitala utgångar4 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
  Tillval
  Digitala ingångar4 ingångar:
  + 24 V
  Tillval
  Indikering
  LC-display
  Inmatning

  Funktionsknappar

  Pilknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  Dimensioner (B x H x D)
  Se måttskisserna
  Vikt
  27 kg
  Med standardmätgasuttagsanordning, längd = 1 m
  Med värme för mätgasuttagsanordning, ytterligare4 kg ... 6 kg
  Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens48 ... 62 Hz
  Effektförbrukning≤ 250 VA
  KorrigeringsfunktionerAutomatisk kontroll och justering med omgivningsluft
  Monterade komponenterMätgaspump
 • Styrenhet ZIRKOR302, hus av stålplåt

  Styrenhet ZIRKOR302, hus av stålplåt

  BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
  IP-klassning
  IP65 / NEMA 4x
  Analoga utgångar3 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljda, en mätvärdesutgång per ansluten analysator
  Digitala utgångar3 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
  Digitala ingångar3 ingångar:
  24 V
  Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET
  CAN-buss
  FunktionIntern systembuss
  Indikering
  LC-display
  Status-LED:er: ”Power”, ”Störning” och ”Behov av underhåll”
  Inmatning

  Pilknappar

  Funktionsknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  UtförandeHus av stålplåt
  Dimensioner (B x H x D)
  200 mm x 346 mm x 97,5 mm
  Vikt
  4 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 50 VA
  Rekommenderad preliminär säkring10 A
 • Styrenhet ZIRKOR302, gjutet metallhölje

  Styrenhet ZIRKOR302, gjutet metallhölje

  BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
  IP-klassning
  IP67 / NEMA 4x
  Analoga utgångar3 utgångar:
  0/4 ... 20 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljda, en mätvärdesutgång per ansluten analysator
  Digitala utgångar3 reläkontakter:
  48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
  Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
  Digitala ingångar3 ingångar:
  24 V
  Seriell
  Typ av fältbussintegrationRS-232
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET
  CAN-buss
  FunktionIntern systembuss
  Indikering
  LC-display
  Status-LED:er: ”Power”, ”Störning” och ”Behov av underhåll”
  Inmatning

  Pilknappar

  Funktionsknappar

  AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
  UtförandeGjutet metallhölje
  Dimensioner (B x H x D)
  289 mm x 370 mm x 138 mm
  Vikt
  4 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  Effektförbrukning≤ 50 VA
  Rekommenderad preliminär säkring10 A
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads